Põltsamaa haridusseltsi raamatukogu

Põltsamaa Teataja(1929), 26. jaanuar, nr. 4, lk. 2.

 

leiab viimasel ajal õige suurt tarvitamist. Arvatavasti on inimestel aega lugemiseks. Eriti suur on nõudmine ilukirjanduse, eriti uuema, järele.