Kõne ja valguspildi õhtu

Põltsamaa Teataja(1927), 29. oktoober, nr. 44, lk. 2.

 

Korraldas Eesti Haridusliidu instruktor hra Saar läinud pühapäeval P. põllumeeste seltsi saalis. Hra. Saar oli Põltsamaa lugemise ringi poolt välja kutsutud raamatukogu hoidjate kursuste korrraldamiseks. Kuna aga ümberkaudsed raamatukoguhoidjad nähtavasti küllalt raamatukogu asjandust tunnevad ja kursustele ilmumata olid jäänud- jäid kursused ära ja selle asemel korraldati suurem kõne- ja valguspiltide õhtu. Hääd tunnistust see meie ümbruse raamatukoguhoidjatest küll ei anna. Inimene õpib seni kuni elab ja elab seni kui ta õpib... Raamatukogu hoidja peab haritud , edasipüüdja inimene olema. Ta peab ka hää kirjandusetundja olema. Ei ole ta seda ei kõlba ametisse.