Põltsamaa lugemise ringil

Põltsamaa Teataja(1927), 3. september, nr. 36, lk. 1.

 

on kavatsus "Põltsamaa Haridusseltsiks" ringi registreeruda. Sellekohane põhikiri tuli kord kinnitamata tagasi. Nüüd säeti uus põhikiri kokku, mis peatselt kinnitaminele saadetakse. On ju P. L. ring oma senisest põhikirjast kaugelt välja kasvanud.