Põltsamaa lugemise ringi

Põltsamaa Teataja(1927), 25. juuni, nr. 26.

 

raamatukogu suletakse raamatukogu kordategemise otstarbel 1. juulist kuni 1. augustini. Lugemise ringil on kavatsus augusti kuul suuremat aiapidu korraldada. Vastavate eeltöödega ollakse ametis. Seltsi piljard, mis viletsas seisukorras, otsustati korda seada. Kordaseadmise võttis oma peale ringi ökonom hra E. Peedu.