Puudusi Põltsamaa "Lugemisringi" lugemislauas

Põltsamaa Teataja(1927), 12. veebruar, nr. 7, lk. 2.

 

Teatavasti on meie linna ainsaks lugemiselauaks "Lugemisringi" lugemislaud seltsimajas. See leiab võrdlemisi elavat kasutamist. Eriti õhtupoolikuti leidub vaevalt momente, mil puudusid täiesti lugejad. Rohke külastajate arv tõestab kõige paremini tarvidust lugemislaua järele ja viimase ülalpeoga on "Lugemisring" üldise tänu teeninud.

Ei saa siiski mainimata jätta mõningaid puudusi, lootes nende esitamisega saada aimu nende kiiremaks kõrvaldamiseks. Näib, nagu oleks astutud siingi poliitilisele alusele jättes tellimata põllumeeste ja sotside häälekandjad ("Kaja", "Oma Maa" ja "Ühendus"). Nende puudumise kohta võib lugemislaua tarvitajate hulgas tihti nurinat kuulda. Samuti puudub paljude hariduslikkude keskkorralduste häälekandja "Külvaja".

Siis veel: kas poleks võimalik lugemislauda täiendada mõningate enam loetavate ajakirjadega, nagu seda on "Kaitse Kodu!", "Sõdur", "Looming", "Eesti Kirjandus" ja teised.