Põltsamaa Lugemisringi koosolek

Põltsamaa Teataja(1926), 15. august, nr. 6, lk. 3.

 

oli 5. augustil s. a. Koosolekut juhatas õpetaja M. Uller, protokolli kirjutas üliõp. P. Peterson. Tähtsamaiks päevakorra punktideks olid aruanded, seltsi nime muutmise küsimus ja eelarve, kuna valimised seltsi eesseisusse pidid kokkutulnud liikmete vähese arvu tõttu ära jääma. Seltsil oli sissetulekuid tegevusaasta jooksul 152,706 mk., väljaminekuid- 151,141 mk., ülejääk 1,565 mk. Raamatukogus oli 1.200 eestikeelset raamatut, raamatuid oli võetud lugemiseks 4.000 korda, kõige rohkem Vilde töid. Eelarve tuleva tegevusaasta jaoks seati tasakaalu 177,000 marga piirides. Võeti ette mõned seltsi põhikirja punktide muutmised, kuna seltsi uueks nimeks võeti Põltsamaa Haridusselts.