Põltsamaa Lugemise ring

Põltsamaa Teataja(1926), 20. november. nr. 19, lk. 3.

 

on juba üle kümne aasta kohalike seltskonna teenistuses seisnud. Tema ümber on võrdlemisi suur lugejaskond kogunud. Raamatukogus on üle tuhande köite. Samuti on lugemise ringi poolt avalik lugemise laud ümbruskonnale tarvitada. Lugemise ring on varem mitmel korral kõnekoosolekuid, rahvalik- teaduslikke loenguid korraldanud ja muu seas palju sisukaid pidusid toime pannud. Nüüd pääle suvist vaheaega on ringi raamatukogu jälle avatud. Raamatukogu on vaheajal kõige uuemate nõuete kohaselt sisse seatud. Lugejate hulk näib tõusvat, kuid lugemise ring nagu teisedki aatelised seltsid, ei saa üksi oma raha asju korda. Siin on talle seltskonna avitavat kätt vaja. Viimasel ajal on aga seltskonnas väsimust, ükskõiksust kõigi kultuuriliste algatuste vastu tunda. Raputame endilt korrakski oleviku ükskõiksuse ja huvituoleku tolmu, ning läheme pühapäeval 21. novembril lugemise ringi peole. Lugemise ringi tööala on suur ja lai. On kavatsus ringi haridusseltsiks muuta. Jõude on palju tarvis. Aleksandri kooli ehitasid üles tuhanded veeringud tuhandeist kätest. Kuid enne tuhandeid olid ühed, kümned, sajad. Tooge neid, et ringil võimalus oleks raamatukogu veelgi uuemate teostega rikastada ja meie kirjanikke nende teoste ostmisega toetada. Toetage ja sellega toetate teie meie kirjandust.

Jällenägemiseni peol.