Põltsamaa Lugemise ringi tegevusest

Põltsamaa Teataja(1927), 31. detsember, nr. 53, lk. 1.

 

Haridusorganisatsioonide tegelaste kursus.

Põltsamaa Lugemise ringil on kavatsus 1928 a. jaanauris toime panna Põltsamaal haridusorganisatsioonide tegelaste kursus. Kursus oleks nädalane ja algaks pühapäeval, 15. jaan. 1928 kell 6 p.l. põllumeeste seltsi saalis. Kursus on iga päev kuni 4 tundi k. 6- 10, kokku 24 tundi. Osavõtmine on maksuta. Haridustegelaste kursustest võivad osa võtta kõik, kes selleks soovi avaldavad. Soovitav oleks et Põltsamaa, Kolga Jaani ja Pilistvere kihelkonna hariduslised seltsid oma agaramaid tegelasi seltsi tegevusega tutvunema saadaksid. Kursuste kava: 1. Maaharidustöö alused ja ajalugu. 2. Noorsoo isetegevus kodukultuuri alal. 3. Kehakultuur. 4. Koosolekute korraldamine, õpiringid. 5. A-jaotamine ja rakendusraamatud. 6. Läbirääkimised iga referaadi järele. 7. Tegelik töö haridusseltsis. 8. Abinõud ja ülesanded vabaharidustöö süvendamisel Ühtaegu tegelaste kursustega algavad 2. rahvalikud loengud kirjandusest ja kunstist 15. jaan.

Tegekaste kursustest kui ka rahvalikkudest loengutest osa võtta soovijaid registreerigu end P. majandusühisuses prl I. Sutti juures kuni 11. jaan. 1928.