« Tagasi

Lasteraamatu nädala puhul

M. Norvet  Kiir(1956), 27. märts.

 

Kevadisel õppetöö vaheajal toimub 24. märtsist 3. aprillini lasteraamatu nädal.

Nõukogudemaal pööratakse suurt tähelepanu lasteraamatute väljaandmisele. 1913. aastal ilmus tsaari Venemaal  7 miljonit eksemplari lasteraamatuid. 1955. aastal anti meil lasteraamatuid välja aga ligi 40 korda rohkem. Suurt rõhku paneb riik ka lasteraamatukogude ja lugemissaalide asutamisele. Lastele ilmuvad ajalehed ja ajakirjad.

Lapsed armstavad raamatuid, sest nendest ammutavad nad rikkalikke teadmisi. Lugeda tuleb tähelepanelikult, teha isegi väljakirjutusi loetavaist teoseist. Meie raamatukogu lugejaist märgib Anne Õun alati loetust tähtsama üles. Noored lugejad Mare Riik, Aime Intelmann, Merike Punak, Helve Karin 4-a klassist, Karl Mandrn 6.c klassist Ja mõned teised loevad teoseld süvenenult. Tihti jutustab Tiiu Kukk raamatukogutädiele sellest, mida ta luges ja vastab kõigile küsimustele täpselt. Selliseid noori raamatusõpru leidub palju.

Kuid kahjuks on meil ka selliseid lugejaid, kes hoiavad laenatud raamatuid kaua endi käes ega too neid raamatukogusse tagasi isegi vaatamata mitmekordsetele meeldetuletustele. Leidub selliseidki õnnetuid, kelle ema või isa ei luba raamatukogust võtta raamatuid lugemiseks. Hiljuti valas väike Toomas, kes õpib 1. klassis, kibedaid pisaraid sellepärast, et ema laskis tal raamatukogust laenatud raamatud tagasi tuua. Kodus keelduti käenduslehele allkirja ja passi numbrit andmast. Toomas on päris tubli õpilane ja lugemine oleks toonud talle ainult kasu. Kujutab ju käendusleht endast vahendajat kodu ja raamatukogu vahel. Allkirjata käenduslehti on rohkemgi raamatukogusse tagasi toodud, kusjuures lugeda soovijad on olnud vähemalt keskpäraselt edasijõudvad õpilased.

Lasteraamatu nädala puhul veedavad õpilased lugedes oma vaba aega kasulikult, aitavad korrastada raamatukogu ja läbi viia mitmeid üritusi. Nii toimub täna kell 15 rajooni kultuurimajas lasteraamatukogu korraldusel lugejate konverents teemal "Mida ja kuidas loen". 30. märtsil viiakse samas läbi muinasjuttude õhtu, kus esitatakse näidend, muinasjutte ja muid ettekandeid. Nimetatud ürituste läbiviimisele aitavad kaasa Põltsamaa keskkooli 3-b, 6-a ja 4-a klassi õpilased. Loodame kõigi õpilaste aktiivset osavõttu.