« Tagasi

Sõnavõtjate arvamusi (väljalõige)

Punalipp(1966), 6. september, nr. 106, lk. 2.

 

Rajooniraamatukogu     juhataja sm. Toome oli mures maaraamatukogudele sisustuse hankimise pärast. Raha on, aga mööblit osta ei saa. Nähtavasti peaks kohalik teeninduskombinaat raamatukogude vajadusi mööbli järele rahuldama, nende tellimusi täitma.

Sm. Toome avaldas lootust, et majandusjuhid oma kohustused maaraamatukogude materiaalse baasi kindlustamisel õigeaegselt täidavad.

Külanõukogude istungjärkudel arutatakse mõnikord pealiskaudselt raamatukogude tööd. Vajalik on rohkem süveneda raamatukogude tegevusse, neid nõu ja jõuga aidata.