« Tagasi

Kohustused võeti täitmiseks

Hilja Toome  Punalipp(1969), 24. juuli.

 

Pool aastat tagasi algas kultuuriasutuste sotsialistlik võistlus V. I. Lenini 100. sünni-aastapäeva tähistamiseks. Allpool räägime sellest, kuidas meie rajooniraamatukogude töötajad on täitnud endile võetud kohustusi.

Kohe algul peab ütlema, et paljud raamatukogutöötajad võtavad vastu toredaid kohustusi, kuid täitmisel jääb palju vajaka. Suuri puudujääke sotsialistlike kohustuste täitmisel on Igaveres, Adaveres, Umbusis, Rahiveres, Nõval, Pajusi-Luigel, Visustis, Rannal jm. Lugejate arv vähenes teadmata põhjustel Kasepääl, Laiusel, Pajusi-Luigel, Palamusel, Rahiveres, Rajal, Vaimastveres, Visustis, Voldis, Võtikveres ja Vägeval.

Laenutuste osas jäid suurteks võlglasteks Adavere, Lustivere, Nõva, Palamuse, Rahivere, Ranna, Tammiku, Umbusi ja Võtikvere raamatukogud.

Sotsialistlikes kohustustes on tähtis koht sellel, kuidas loetakse V. I. Lenini teoseid ja Leninist kirjutatud raamatuid. Kohustustes on ette nähtud, et iga külaraamatukogu lugeja loeb käesoleva aasta jooksul keskmiselt 1-2 V. I. Leninist kirjutatud raamatut. 1. juuli seisuga registreeriti külaraamatukogudes 7565 lugejat. Leninist kirjutatud raamatuid on laenutatud 5784, iga lugeja on seega lugenud keskiniselt 0,76 raamatut.

Näib, et kõik on korras. Kui aga hakata üksikuid raamatukogusid eraldi vaatlema, siis seda öelda ei saa. Võib julgelt kinnitada, et kõik on korras Puurmanis, Tormas, Kaareperes, Rutikveres, Sadukülas, Varbeveres ja Palal. Vastupidine on olukord Adaveres, Kamaris, Nõmaveres, Pajusi-Luigel, Sadalas, Umbusis ja Vaimastveres. Need olid andmed keskmiselt võetuina. Konkreetselt aga luges V. I. Lenini teoseid ja temast kirjutatud raamatuid 1904 täiskasvanut ning 1487 last, sest paljud on lugenud mitut selleteemalist raamatut. Protsentides on need arvud 40 ja 50,7. Erinevates raamatukogudes on protsentuaalsed näitajad väga erinevad. Varbevere raamatukogus on näiteks 74% täiskasvanud lugejatest lugenud raamatuid Leninist. Järgnevad Pala, Rutikvere, Kaarepere, Voldi, Saduküla, Saare, Puurmani jt. raamatukogud.

Pala raamatukogus on 143 täiskasvanud lugejat, raamatuid Leninist on lugenud 91. Rutikveres on täiskasvanud lugejaid 141, raamatuid Leninist on lugenud 82. Äärmiselt vähe inimesi on Leninit lugenud Umbusis, Sadalas, Kamaris, Adaveres, Vaimastveres, Nõmaveres ja Pajusi-Luigel. Umbusi raamatukogus on kõigest 68 täiskasvanud lugejat, raamatuid Leninist luges neist 10. Sadalas on 156 täiskasvanud lugejat, raamatuid Leninist luges kõigest 22.

Õpilastest on raamatuid Leninist rohkem lugenud Puurmani, Kaarepere ja Varbevere lapsed.

Puurmanis on veel ainult üks õpilane, kes pole lugenud ühtegi raamatut Leninist. Tööd tuleb kahtlemata selles vaimus jätkata, sest kohustus näeb ,ette, et iga õpilane loeks aasta lõpuks 3-4 raamatut Leninist. Kohustus on tore ja täitmine samuti.

Vähe loevad lapsed raamatuid Leninist Lustiveres, Laiusel ja Sadalas. Lustivere raamatukogus oli I poolaasta lõpuks 123 lugejat-last, raamatuid Leninist on aga lugenud 19, s.o. 15,4%. Laiuse raamatukogus on arvel 108 õpilast, neist on raamatuid Leninist lugenud 19 õpilast ehk l8%. Need arvud panevad mõtlema. Näib, et nendes raamatukogudes tehakse vähe individuaalset tööd õpilastega, ei soovitata pidevalt selleteemalist kirjandust, lugemisplaane on koostatud väga vähe. Kahtlemata pole ka klassijuhatajad ja aineõpetajad küllaldaselt tegelnud raamatute soovitamise ja lugemise kontrollimisega. Uuel poolaastal tuleb Leninist kirjutatud raamatute propaganda seada esikohale kõikides raamatukogudes, eriti aga nendes, kus selleteemalist kirjandust loetakse vähe. Selgitustööd tuleb teha nii täiskasvanud lugejatele kui ka õpilastele. Tublisti rohkem on vaja koostada lugemisplaane. Ei tohi unustada ka massiürituste organiseerimist.

Tegime juttu põhiliselt külaraamatukogudest, kuid ka linna- ja lasteraamatukogudes on tarvis palju pingutada, et sotsialistlikud kohustused täita.

I poolaasta töötulemuste põhjal tuli esikohale Puurmani raamatukogu. Mõni sõna Puurmani raamatukogu tööst. Raamatukogus oli I poolaastal 429 lugejat. Laenutati 6810 raamatut, neist lastele 3666. On organiseeritud 9 raamatunäitust ja 44 suulist massiüritust, V. I. Leninist kirjutatud raamatuid on laenutatud 517 ja koostatud individuaalseid lugemisplaane Leninist 35 .lugejale. Töökoormus on Puurmanis väga suur.

Teisele kohale tuli Põltsamaa linna lasteraamatukogu ja kolmandale Jõgeva rajooni lasteraamatukogu. Hästi töötasid veel Torma, Rutikvere, Mustvee, Aidu, Saduküla, Jõgeva, Kaarepere, Tõikvere jt. raamatukogud.