Meie vanemad sõbrad

L. Koll  Punalipp(1964)

 

Meie ajastu inimestest on palju räägitud, kuid veelgi rohkem on rääkimata.. Vaatad -pealtnäha tavaline inimene, aga. ... kas sa, tead, millega ta tegeleb oma vabal ajal?

Alati kui sisened Põltsamaa linna lasteraamatukokku, märkad poisse-tüdrukuid hoolega raamatuid uurimas. Üks otsib materjali koonduse jaoks, teine kultuurihommikuks, kolmas luuletust võistlusel esinemiseks. Lasteraamatukogu juhataja Vaike Oro on alati nõu ja jõuga abiks.

Vaike on VII-a klassi pioneerirühma juhiks. Ei ole ühtegi ülemalevalist üritust; kuhu poleks ulatunud tema abistav käsi, rääkimata rühma üritustest.

Töö pioneeridega on huvitav, kuid mitte kerge. Proovi ainult teha nii, et kõik sind kuulaksid ja mis peaasi, et kõigil oleks lõbus! Ei, kerge see pole, aga tore küll. Kui Vaike rühm oli alles kuuendas klassis, tahtis ikka mõni koonduselt minema lipsata. Nüüd aga teeb Vaike rühm alati kõike koos. Nii on lõbusam toredam ja parem.

Vaike rühm juhib kooli pioneerimalevas "Noorte kangelaste klubi" tööd. Hiljuti peeti klubi avaüritus, mis oli pühendatud Fadejevi "Noorele Kaardiväele". Esinesid kõik Vaike pioneerid ja ta ise ka - naerusui, lõbusalt ja haaravalt. Vaike jutustas ellujäänud kangelaste praegusest tegevusest.

Vaiket huvitab töö lastega. Ju ta sellepärast töötabki lasteraamatukogus. Aga need tunnid, mil varem tööle tullakse, et koolist läbi astuda, need, mil pärast tööle jääks - kes nende eest tasub? Tasuks on laste tänulikkus ja see, et nad ütlevad: "Meil on tubli rühmajuht!"

Vaike on, just selline nagu paljud inimesed meie ümber. Ta ei mõtle iga liigutuse juures, kas selle eest makstakse. Ta töötab südametunnistuse pärast. Ta on tänapäeva inimene!

Kuid kas ainult Vaike? Ei, meil on tublisid rühmajuhte palju.ETKVL-i Põltsamaa Põllumajanduskombinaadist on meil, üheks rühmajuhiks Leo Arder. Ka temale on pioneerid tänulikud paljude toredate õhtute eest. Koos lüüakse palli, õpitakse rivi ja muid pioneeritarkusi ning töötatakse kombinaadis. Leo hoolde on usaldatud VII -d klassi pioneerirühm. Leo tunneb muret kõikide pärast: miks mõni tööle ei tule, miks mõni «kahe» on saanud?

Leo on rühmajuht, keda kohtame koolimajas kõige sagedamini ja ise ütleb ta alati: "Oh, pole saanud midagi veel tehagi!"

Nii Leost kui Vaikest võiks hea kirjamees terve paksu raamatu kirjutada. Ja mitte ainult neist. Me ei kujutaks oma pioneerimalevat ette ilma rühmajuhtideta tootvalt töölt. Tänulikud oleme tehase "Progress" Põltsamaa tsehhile, kohalikule põllumajanduskombinaadile, kooperatiivile ja teistele asutustele kus meid alati, lahkelt vastu võetakse ja kus meil on nii toredad vanemad sõbrad.