« Tagasi

Autasustati kultuuritöötajaid

E. Olde  Kiir(1960), 1. detsember.

 

ENSV Kultuuriministeeriumi Kunstide Valitsuse ülem sm. Markus andis Põltsamaa rajooni isetegevuslastele üle üldlaulupeo peakomisjoni aukirjad eduka esinemise eest Nõukogude Eesti 20. aastapäevale pühendatud üldlaulupeol.

Autasustatute hulgas olid vanad isetegevuslikud veteranid - Imavere kultuurimaja kooriliige Rosalie Türk, rajooni kultuurimaja puhkpilliorkestri liige Aleksander Viru jt. Aukirjad anti ka kõikidele üldlaulupeost osavõtnud isetegevuskollektiividele.

Tubli töö eest pälvisid NSVL Kultuuriministeeriumi aukiria Võhma kultuurimaja kunstiline juht Alide Vahter ja Eesti NSV Kultuuriministeeriumi aukirja - Pajusi kultuurimaja direktor Armilde Kolle, Võhma raamatukogu juhataja Milvi Rõuk ja rajooni raamatukogu juhataja Hilja Toome.

Kõrgem autasu - NSVL Kultuuriministeeriumi rinnamärk "Eeskujuliku töö eest" omistati rajooni kultuurimaja puhkpilliorkestri kauaaegsele juhile Voldemar Lemmikule ja tublile rändkino mehaanikule Karl Valgule.

Lasteraamatukogu juhataja Vaike Kauba ja Võhma raamatukogu laenutaja Maimo Varese eeskujulikku tööd kroonis õppeekskursioon Krasnodari kraisse. Ekskursiooni käigus külastati rida raamatukogusid, viibiti mägedes ja sulistati Mustas meres.