« Tagasi

Raamatukogu ühiskondlikel alustel

Hilja Toome  Kiir(1962), 16. oktoober, nr. 67, lk. 4.

 

Balti liiduvabariikide ja Valgevene NSV raamatukogutöötajate nõupidamisel augustikuus Tallinnas räägiti muu seas ka ühiskondlikel alustel töötavatest raamatukogudest. Võtnud sellest osa, tekkis Päinurme raamatukogu juhatajal O. Kadakul mõte organiseerida taoline ka Päinurmes. Algatus leidis heakskiitu "Kiire" kolhoosi juhatuselt ja liikmetelt, samuti teistelt ümbruskonna elanikelt. Leiti, et selle uut tüüpi raamatukogu avamise paigaks sobib kõige paremini "Kiire" kolhoosi III brigaad, mis asub Päinurme raamatukogust 8 km kaugusel. Ruumid ühiskondkule raamatukogule andis kolhoosi tallimees Marie Hermet, kes jääb ühtlasi ühiskondlikuks raamatukogujuhatajaks.

Raamatud sai see omapärane ettevõte "Kiire" kolhoosilt, rajooni ja Päinurme raamatukogult, Põltsamaa lasteraamatukogult ning ümberkaudsetelt elanikelt. Nii kinkis ühismajandi karjabrigadir S. Siimso tervelt 28 raamatut, R. Krempel 4 raamatut jne. Raamatukogu fondi loomisest võtsid osa kõik Päinurme kooli õpetajad.

Nädal tagasi avatigi ühiskondlik raamatukogu. Esimesteks lugejateks registreerisid kohe metsatööline Suigusaar, kolhoosnikud Meikop, Uurik jt.