« Tagasi

Raamatukogud

Punalipp(1966), 6. september, nr. 106, lk. 2.

 

Rajooni elanikkonda teenindab 44 raamatukogu. Peale selle tegutseb veel 50 rändraamatukogu ja laenutuspunkti.

Ka raamatukogude töötajad on lülitunud Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 50. aastapäeva eelsesse sotsialistlikku võistlusse. Halvasti täidetakse sotsialistlikke kohustusi Palal, Pajusl-Luigel. Pajusi-Kalanas, Kamaris, Igaveres jm. Mitmel pool on lugejate arv isegi vähenenud. Paremini on korraldatud raamatute laenutamine Palamusel, Rutikveres, Sadalas, Tormas, Tõikveres, Voldil ja Võtikveres. Hoolega on tehtud tööd ka Jõgeva linna- ja lasteraamatukogus. Regulaarselt kord kvartalis antakse elavaid ajalehti välja rajooniraamatukogus.

Raamatukogude töö sõltub paljus nende ümber koondunud aktiivist. Suurt abi oli raamatute propageerimisel kui ka massiürituste korraldamisel saavad anda raamatukogude nõukogud. Nõukogu liikmed on rajooniraamatukogu, Tõikvere, Sadala ja Tapiku külaraamatukogu, Põltsamaa lasteraamatukogu ning Mustvee linnaraamatukogu head abilised. Paljudes raamatukogudes aga alahinnatakse nende abi. Üldse ei tööta nõukogud Järve ja Visusti raamatukogu juures.

Meie külaraamatukogudes on rohkesti häid töötajaid. Erilist märkimist väärivad Aino Luht Tõikverest, Salme Tralla Tormast, Miralda Sepp Tapikult, Leida Mäe Voldist, Aiti Rebane Rutikverest Elma Jõemets Sadalast, Elise Arpo Sadukülast ja mitmed teised.

Kuid on ka selliseid, kes teevad tööd lohakalt. Käesoleva aasta veebruarikuus tuli kultuuriosakonna nõukogus karistada Adavere raamatukogu juhatajat Aleksei Zukovitšit, kes oli oma töö laokile jätnud.