« Tagasi

Alati esimeste hulgas

Hilja Toome  Punalipp(1969), 31. juuli, nr. 89, lk. 1.

 

Kauni Põltsamaa jõe kaldal asub rajooniraamatukoguga ühe katuse all Põltsamaa linna lasteraamatukogu. See asutati 1953. aastail. Algul oli raamatukogus üks töötaja, 1955. aastal saadi juurde raamatukoguhoidja koht. Juhatajana töötab juba kaheteistkümnendat aastat Vaike Oro.Vaike on nagu loodud lastega töötama. Ta tunneb hästi lastekirjandust ja on praegu ainus inimene rajoonis, kes suudab anda vastuse igale küsimusele raamatukogutööst lastega. Seepärast teda ka üsna palju tülitatakse. Peaaegu igal rajooniseminaril jagab Vaike külaraamatukogude juhatajatele õpetusi tööst lastega ja käib ka ise kohal. Palju aastaid on Vaike Oro olnud Põltsamaa keskkoolis pioneerirühma juht. Möödunud suvel lõpetas ta kaugõppe teel Ed. Vilde nimelise Tallinna Pedagoogilise Instituudi.

Raamatukoguhoidjana töötab kolmandat aastat Aili Kirsel. Oskab hästi joonistada, valdab plakatkirja. Aili on lõpetanud Viljandi Kultuurharidustöö Kooli.

Juba aastaid on raamatukogu tööst ainult kiitvalt räägitud ja seda täiesti õigustatult. Käesoleva aasta I kvartali töötulemused olid nii head, et tuldi esikohale ja rändvimpel "Parim raamatukogu" kaunistas terve kvartali lasteraamatukogu seina. II kvartali töötulemuste põhjal jäädi teisele kohale.

Pole seegi halb. Millised siis olid töötulemused II kvartali lõpuks?

Lugejaid registreeriti 531, laenutati 9713 raamatut ja ajakirja. Organiseeriti 14 raamatunäitust ja korraldati 27 üritust.

V. I. Lenini l00. sünni-aastapäevaks võetud sotsialistlikke kohustusi täidetakse hästi. Siinsed lapsed loevad rohkesti raamatuid V. I. Leninist. Neid raamatuid oli 1. juuliks laenutatud 755. 247 õpilast on lugenud 1-2 raamatut, 120 õpilast 3-5 raamatut ja 8 õpilast üle 6 raamatu Leninist. See on saavutatud sihikindla tööga. Peale selle on valmistatud 4 üldist ja 21 individuaalset lugemisplaani V. I. Lenini elust ja tegevusest huvitatuile.

Põltsamaa keskkooli Lenini nurga nõukogu liikmetele ja teistele raamatukogu aktivistidele organiseeriti ekskursioon Narva 9.-kl. Kooli Lenini muuseumi. Muuseum on ainulaadne ja vaadata oli seal palju. Mitmel aastal on raamatukogu organiseerinud oma aktivistidele 1-2 teatri ühiskülastust Tallinnasse ja Tartusse. Ju siis on aktivistid seda väärt. Käesoleval aastal on tublimad aktivistid olnud rahvaste sõpruse nõukogu ja Lenini nurga nõukogu liikmed.

Raamatukogul on hea kontakt keskkooli pioneeriorganisatsiooni ja klassijuhatajatega. Kõik suuremad, ettevõtmised arutatakse koos läbi ja klassijuhatajate tundides käiakse kirjandust tutvustamas. On olnud ühiseid ettevõtmisi kooliraamatukoguga.