Kes ajalugu ei mäleta...

A. Ehala  Punalipp(1978), 30. november.

 

EKP Jõgeva Rajoonikomitee, ühingu "Teadus" Jõgeva rajooniorganisatsioon ja Jõgeva Rajooni Keskraamatukogu korraldasid 27. novembril Jõgeval Eesti Töörahva Kommuuni 60. aastapäeva tähistamiseks teoreetilise konverentsi.

Konverentsist võtsid osa ka Kodusõja veteranid Peeter Jürgenson ja August Kalman.

Konverentsi avas EKP Jõgeva Rajoonikomitee teine sekretär A. Kütt. Ta andis A. Kalmanile üle EKP Keskkomitee, Eesti NSV  Ülemnõukogu Presiidiumi, Eesti NSV Ministrite Nõukogu, Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu ja ELKNÜ Keskkomitee auaadressi.

Tähelepanelikult kuulati A. Kalmani jutustust 60 aasta eest toimunud sündmustest, tema osavõtust Narva vabastuslahingutest.

Mustvee 1. keskkooli ajalooõpetaja A. Viigi valgustas kuulajatele Eesti Töörahva Kommuuni sotsiaalmajanduslikku tegevust, kommuuni esimesi samme töörahva heaks, esimesi saavutusi, kuid ka vähestest kogemustest tekkinud vigu.

Ajalooõpetaja ja koduuurija Puurmani keskkooli direktor K. Naanuri andis kuulajatele ülei vaate Eesti Punaste Kütipolkude tekkimisest ja nende võitlusteest.

EKP Jõgeva Rajoonikomitee töötaja H. Järvet rääkis kommuuni ideede elluviimisest, meie rajooni lähemast minevikust ja kaasajast, sellest, mida on saavutatud 37 aasta jooksul pärast nõukogude võimu taaskehtestamist Eestis, rääkis inimestest, kes on olnud kommuuni ideede jätkamisel esirinnas.

Jõgeva keskraamatukogu töötajad esinesid sõnalis-muusikalise põimikuga sündmustest ja inimestest, mis seotud Eesti Töörahva kommuuniga.