Rahvakirjaniku mälestuseks

A. Andre  Punalipp(1972), 26. veebruar.

Rajooniraamatukogus tähistati Juhan Smuuli 50. sünniaastapäeva kirjandusõhtuga "Meri, aeg ja inimene". Ettekande J. Smuuli elust ja loomingust tegi metoodik T. Schmitte. J. Smuuli luuletusi ja katkendeid proosateostest lugesid H.-M. Lugus, T. Klaus, U. Puusepp ja V. Oro. Raamatukogu lugemissaal oli kuulajaist tulvil.