Kasvatame iseseisvust

L. Ronk Punalipp(1974)21. märts.

 

Iga aastaga kasvab informatsiooni hulk, mida õpilased koolist saavad. Kuid sageli tahavad nad teada saada rohkem, kui on õpikuis ja selleks on vaja vastavat kirjandust.

Sellepärast ongi väga tähtis kasvatada õpilastes iseseisvust teadmiste hankimisel, õpetada neid töötama raamatuga.

Raamatukogudes on õpilaste tarvis loodud terve teatmeaparaat, kus on alfabeetiline ja süstemaatiline kataloog, kartoteegid, bibliograafiad, teatmeteosed.

Kataloogid on asendamatud abilised, kui on vaja leida mõnd raamatut.

Soovitusnimestikest võib leida raamatuid väga mitmesugustel teemadel. Näiteks "Lastele Leninist", "Pioneeriinstruktorile", "Kuidas lugeda?", "Küsi raamatult", "Lugemist 13-10-aastasele noorukile", "Thor Heyerdahl ja tema reisid" jne. On lastekirjanikest – "E. Niit", "H. Mänd", "O. Luts", "V. Beekman" jt.

Kartoteegid on koostatud selliste nõutavamate teemade kohta, mida kataloogidest on raske kätte saada. Meie raamatukogudes on koostatud kartoteeke teemadel "Minu kodumaa NSV Liit", "Riiklikud tähtpäevad", "Rahvakombed" jt.

Raamatukogu püüab lugejale anda mitte ainult seda, mis teda huvitab, vaid ka seda, mis on talle vajalik. Me lähtume õppeprogrammidest. Peame oma tähtsaimaks ülesandeks, süvendada huvi õppeainetevastu. On väga tähtis panna õpilasi lugema täiendavat kirjandust. Kui õpilane harjub pöörduma raamatute poole ja mitte piirduma õpikuis antud materjalidega, püüab ta laiendada ja süvendada oma teadmisi, oskab otsida ja säilitab selle huvi kogu eluks.

Loodusõpetuse programm on koolides küllaltki raske. Sellepärast on meie. raamatukogud pööranud tähelepanu just sellele õppeainele ja koostanud ainekataloogi "Loodusõpetus I-VII klassis". Aluseks on õppeprogramm ja koostatud on see klasside kaupa. See aitab omandada selle teaduse aluseid ja kasutada teadmisi tunnis.

Bibliograafiakuul püüavad kõik raamatukogud tutvustada õpilastele neid allikaid ja vahendeid, mis on vajalikud nende mitmekülgsete lugemisvajaduste rahuldamiseks. Raamatukogudes korraldatakse näitusi, nagu näiteks Vaimastvere raamatukogus "Soovitusnimestikud - head abilised kirjanduse valikul", Adaveres vestlus "Bibliograafianimestikud ja kuidas neid kasutada", Järve raamatukogus raamatutunnid "Bibliograafia raamatutes, ajakirjades ja ajalehtedes", Palamusel korraldatakse informiine ja vestlusi jne.

Jõgeva keskraamatukogu lastekirjanduse osakond korraldab bibliograafiakuul kohtumise ajakirjanikuga ja "Sädeme" korrespondendiga, raamatutunde "Sõnaraamatu kasutamine" ja "Kuidas leida vajalikku –kirjandus", elava ajalehe "Ajakirju meie raamatukogus", vestluse "Soovitusnimestike keskel", näituse "Sinu- abiline – soovitusnimesik" ja väljapaneku "Küsi –vastame".