Poolaasta raamatukogudes

Vaike Oro Punalipp(1971), 27. juuli, nr. 88.

 

Käes on aasta teine pool ning on aeg võtta kokku, mida rajooni raamatukogud on korda saatnud ning millele nad aasta teisel poolel peaksid enam tähelepanu pöörama.

22.-26. märtsini olid meie raamatukogude külalisteks kontroll brilgaadi liikmed Tallinnast. Käidi 121 raamatukogus, näidati kätte vead ning anti juhtnööre edaspidiseks.

Uut oli meie rajooni raamatukogude elus veel niipalju, et alates käesolevasaastast töötavad 8 külaraamatukogu põhi-ja haruraamatukogu põhimõttel: Järve-Igavere, Torma-Võtikvere, Puurmani-Tammiku ja Voldi-Saadjärve.

Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on külaraamatukogudes lugejate arv vähenenud 44 võrra, põhiliselt Nõva, Pala, Puurmani, Raja ja Vägeva ning haruraamatukogude arvel. See arv ei ole rajooni ulatuses nimetamisväärselt suur, sest paljudes raamatukogudes on lugejate arv tunduvalt kasvanud (Adaveres 51; Kamaris ja Kasepääl 25, Sadalas 68, Tormas 32 lugeja võrra jne.), kuid eespool nimetatud

raamatukogudes tuleb lugejate arvu langusele hakata ,tõsist tähelepanu pöörama. Millega seletada seda, et Pala raamatukogus on tänavu registreeritud 36 lugejat, Raja ja Vägeva raamatukogus 30 ja Puurmanis 78 lugejat vähem kui eelmisel aastal. Sama, lugu on ka Võtikvere haruraamatukogus, kus töötaja on endine, kuid lugejaid on 53 võrra vähem.

Laenutuste arvestuses on olukord rõõmustavam, sest külaraamatukogud on oma lugejaltele laenutanud kirjandust üle 4000 eksemplari rohkem kui eelmisel aastal.

Kui vaadata aga Nõva, Pala, Raja ja veel mõne raamatukogu laenutuste arvu, siis näeme, et nende piirkondade elanikud on lugenud tänavu 5429 raamatut vähem kui mullu sama ajaga. Et laenutuste arv rajooni ulatuses isegi suurenenud on, selle eest on hoolitsenud Adavere, Kaarepere, Palamuse, Torma, Kamari ja veel paljude raamatukogude juhatajad.

Eriti tahaksin esile tõsta Adavere külaraamatukogu tööd. Kui Adaveres registreeriti 1969. aasta 1. juuliks 180 lugejat, siis 1970. aastal oli see arv 240 ning tänavu juba 291. Laenutuste arvu kasv on vastavalt 1653-3371-5221 eksemplari. Alates 1969. aasta 16. maist töötab Adavere raamatukogu juhatajana Leida Rasva.

Hästi on oma tööd esimesel poolaastal teinud veel Torma, Kamari, Laiuse jt. raamatukogude töötajad.

Linna- ja lasteraamatukogudes on samuti vähenenud lugejate ja suurenenud laenutuste arv. Lugejate arvu langus on kahtlemata tingtud Mustvee linna- ja lasteraamatukogust, sest need töötavad remonti vajavas majas kütte ja valgustuseta. Kui eelmisel aastal oli Mustvee piirkonnas II kvartali lõpuks registreeritud 1270 lugejat ja laenutatud 22 082 trükiteost, siis tänavu on need arvud 680 ja 10331. Ei ole ju kuigi meeldiv ei lugejatel ega töötajatel tulla raamatukogusse, kus on külm ja pime. Tulevad ainult need, kes teisiti tõesti ei saa.

Remondi ajal tekkinud mõõnaperioodist hakkavad nüüd juba üle saama Jõgeva raamatukogud. Linna- ja lasteraamatukogus on registreeritud 484 lugejat ja laenutatud 12215 eksemplari rohkem kui mullu.

Endiselt tublilt on töötanud Põltsamaa lasteraamatukogu, kus laenutusde arv on suurenenud 1,5 tuhande võrra.

Edaspidi peavad raamatukogud erilist ,tähelepanu pöörama lugejate arvu suurendamisele. Seda saavutame eelkõige siis, kui suudame oma endised lugejad raamatukokku tuua. Lugejatele on meeldiv aga see, kui nad alati saavad vajaliku või neile meeldiva raamatu ning kui neid kunagi ei oota ees suletud uks.