Raamatukogutöötaja soovitab

Vaike Oro  Punalipp(1975), 20. mai, nr.58, lk. 3.

 

Fašistliku Saksamaa üle saavutatud suure võidu 30. aastapäevaks ilmus meie lugemislauale mitu huvitavat raamatut karmidest sõjapäevadest. Neid on huvitav lugeda nii tänastel sõjaveteranidel kui ka noortel, kes saavad ettekujutuse kangelaslikest sõjapäevist just raamatute kaudu.

Ivan Kožedub oli sõjapäevil hävituslendur. Küllap on kõik kuulnud kolmekordse Nõukogude Liidu kangelase tegudest. Juba varem on ilmunud tema sulest noortele raamat "Teenin kodumaad". Nüüd aga ilmus Ivan Kožedubilt uus teos "Ustavus kodumaale". Raamat on illustreeritud fotodega.

A. Pähklimägi on koostanud brosüüri "Kedagi pole unustatud, midagi ei unustata". See aitab matkajail leida teed meie vabariigis tähistatud lahingupaikadesse ja fašismivastases võitluses langenute ühishaudadele. Raamatut kaunistavad fotod.

A. Panksejevi brošüür "Suure heitluse aastail" on jutustus eesti rahva võitlusteest Suures Isamaasõjas aastail 1941-1945. Brošüüris vaadeldakse 1941. aasta kaitselahinguid Eesti territooriumil ja Punaarmee eesti rahvusväeosade loomist. Eri lehekülje moodustab rahva ennastsalgav löö tagalas, tuuakse mõningaid andmeid partisaniliikumisest. Pikemalt on peatutud Nõukogude Eesti vabastamise lahingutel. Brosüür on illustreeritud fotodega ja mõeldud kõige laiemale lugejaskonnale.

Kahekordse Nõukogude Liidu kangelase Nõukogude Liidu marssali V. Huikovi sulest on ilmunud raamat "Kolmanda riigi lõpp". See sisaldab mälestusi meie armee viimasest pealetungist Saksa vägedele, lahinguist Poola vabastamise ja Saksa territooriumil ning tormijooksust Berliinile. Raamat on illustreeritud fotodega ja sisaldab kaarte lahinguretkedest.

Tšehhoslovakkia Sotsialistliku Vabariigi presidendi Ludvig Svoboda kirjutatud on raamat "Buzuilukist Prahan".. Oma raamatu eessõnas ütleb autor: "Ma püüdsin selles võimalikult tõepäraselt kajastada ühise võitluse aastaid ja võitu ühise vaenlase üle." Raamat on samuti illustreeritud fotodega.

Manivald Kesamaa on oma väikese luuleraamatu "Sõdurisinelist" pühendanud tänasele noorusele. Meeldivat lugemist!