A. H. Tammsaare juubeli auks

Vaike Oro  Punalipp(1977), 1. detsember, nr. 140, lk. 3.

 

30. jaanuaril 1978 möödub 100 aastat eesti kirjanduse klassiku A. H. Tammsaare sünnist. See on sündmus, mida tähistatakse nii meil kui ka väljaspool Eesti piire.

Jõulise eepikuna annab Tammsaare ulatuslikke läbilõikeid oma ajastust. Elu edasiviivaks jõuks pidas Tammsaare armastust ja tööd, mis teeb tema loomingu omaseks paljude põlvkondade ja erinevatest rahvustest lugejaile. Tema teosed kasvatavad lugejas, austust töö ja töötegija vastu. Tammsaare teosed ei jää pärast ühekordset läbilugemist riiulile järgmise põlvkonna pealekasvu ootama, vaid neid loetakse ikka ja jälle, leides iga kord uut ja huvitavat.

A. H. Tammsaare juubeli tähistamiseks on kavas avada kirjaniku muuseum tema viimases korteris Tallinnas, jaanuaris avatakse pealinnas Tammsaare monument. On ilmunud ja veeloodata juubeli puhul tema teoste kordustrükke.

1977. aasta on meie kultuurielus kuulutatud Tammsaare aastaks. Selle aasta jooksul on meie rajooni raamatukogudes läbi viidud juba mitmeid üritusi, mis tutvustavad tema elu ja loomingut.

Keskraamatukogu, Mustvee harukogu ning kuus külaraamatukogu on organiseerinud oma lugejatele ekskursiooni Vargamäele, mitmel on see plaanis tuleval aastal. On olnud kirjandusõhtuid, raamatuarutelusid ning vestlusi Tammsaare loomingust. Ajalehes ilmus informiin Tammsaarest, millele ootame hulgaliselt vastuseid. Parimad lahendajad saavad autasuks kirjandust.

Suurem osa planeeritud üritustest viiakse läbi 5 -11. detsembrini, mil meie rajoonis on Tammsaare nädal.

Eelkõige on 6. detsembril plaanis lugejate konverents. See peetakse Põltsamaa kultuurimajas ning külalisteks on palutud Eerik Teder Keele ja Kirjanduse Instituudist ning Tiiu Saarist Paide Koduloomuuseumist. Sõnalis-muusikalise põimiku esitavad Põltsamaa lastemuusikakooli õpetajad ja keskraamatukogu etlejad. Tartu Kirjandusmuuseum lubas organiseerida väljapanekud oma fondidest.

8. detsembril oodatakse Mustvee ja Puurmani kirjandussõpradele külla Ilmar Sikemäed. Kohtumine peaks tulema huvitav, on ju külaline üks Pearu "vahmiilist".

9. detsembril ootame aga Jõgevale ja Põltsamaale "Ugala" näitlejaid Tammsaare-kavaga.

Kirjandusõhtud Tammsaare elust ja loomingust korraldatakse sel nädalal veel Puurmani, Järve, Lustivere, Palamuse, "Lembitu". Sadala, Torma, Tõikvere ja paljudes teistes raamatukogudes ning koolides.

Kõik kirjandushuvilised on teretulnud kõikidele üritustele. Meeldivat taaskohtumist suure sõnameistri loominguga.