Komsomoli raamatuball

A. Oksman  Punalipp(1978), 31. oktoober, nr. 128, lk. 2.

 

Selline tore ettevõtmine sai teoks ÜLKNÜ 60. aastapäevale pühendatud noorsookirjanduse dekaadi avaüritusena 20. oktoobril. Teostajaks olid Põltsamaa keskkooli kommunistlikud noored Jõgeva keskraamatukogu töötajate juhendamisel. Kaasa aitasid ka H, Pöögelmanni nim. kutsekeskkooli õpilased.

Rõhutamaks sündmuse pidulikkust, otsustati see korraldada Põltsamaa kultuurimajas ja kutsuda külla komsomolikomiteed Jõgeva ja Puurmani keskkoolist ning H. Pöögelmanni nim. Kutsekeskkoolist. Et kõik ilusasti korda läheks, hakati varakult ettevalmistusi tegema. Balli perenaise ja peremehe kohale valiti Ene Saar ja Raivo Veski ning mängujuhtideks Urve Ots ja Aivar Jakobson. Nagu ballil ikka, nii pidi ka meie ball algama poloneesiga, mida hakkas õpetama kultuurimaja töötaja Senta Bergmann. Vanemraamatukoguhoidja Heli Nõlvak aitas pead murda stsenaariumi kallal. Lavakujundus jäi Riina Retsu hooleks.

Ballile sissepääsuks pidi igaüks ostma raamatu. Külaliste vastuvõtule järgnes polonees, mis mõjus väga suursuguselt. Seejärel. palusid perenaine ja peremees kõiki avavalsile.

Õhtu tõsisem osa oli sõjaluule kava poiste esituses. Vaikselt kuulas saalitäis rahvast 1941. aasta noorte mõtteid sõjast. Esinejad said mälestuseks raamatud ja alpikanniõied. Noorsookirjanduse dekaadist, mis viiakse Jõgeva rajoonis läbi deviisi all "60 kangelaslikku aastat", rääkis lähemalt kirjandusklubi "Noorustuli" president Kersti Pagel. Rõõmus elevus läbis saali, kui Raivo Veski teatas balliüllatuse: raamatukogutöötajad olid külla kutstsunud näitleja Lauri Nebeli. Tema esinemine võeti soojalt vastu ja sellele elati kogu hingest kaasa. Pärast külalise lahkumist viisid mängujuhid läbi numbritantsu: tantsu ajal pandi paaridele numbrd ja fortuuna võetud numbriga paarile kingiti mälestuseks raamat.

Tantsumuusikat tegi sel õhtul Viljandi kultuurimaja ansambel "Reekviem".

Ball oli väga tore ja omanäoline, erines tunduvalt tavallistest puhkeõhtutest. Rahva arvamuse kohaselt võiks selliseid üritusi korraldada tihedamini.