Meie raamatukogudes

Vaike Oro  Punalipp(1979), 5. aprill, nr. 39, lk. 3.

 

1978. aasta oli raamatukogude 1976.-1978. aasta sotsialistliku võistluse viimane aasta. Ja on rõõm märkida, et see oli meie rajooni raamatukogudele edukas. Võetud sotsialistlikud kohustused täideti ja paljus ka ületati. Kiirem kui vabariigi keskmine on rajoonis kirjanduse ringlus, suurem õpilaste hõivatus, laenutuste arv raamatukogu kohta ja laenamissagedus. Viimasele on kaasa aidanud kahtlemata raamatukogudevaheliste laenutuste arvu kasv. See tähendab, et lugejate nõuetele ja soovidele on hakatud enam tähelepanu pöörama. Eriti suur oli laenamissagedus keskraamatukogus. Meil on hea meel, et ka lugejatele on hakanud meie ilus ja mugav raamatukogu meeldima

Eelmisel aastal suurenes ka raamatuürituste arv, kuigi me selle kasvule eriti suurt tähelepanu ei pööranud, vaid taotlesime peaasjalikult just paremat kvaliteeti. Meil oli palju huvitavaid kirjandusõhtuid ja kohtumisi kirjanikega hing mitu ülerajoonilist üritust raamatusõpradele. Kohtumisi kirjanikega aitas korraldada raamatuühing.

Sotsialistliku võistluse aastatel tehti paljudes raamatukogudes remonti. Kokkuvõtete tegemisel läks suuresti arvesse majandite abi raamatukogudele. Aitäh kõikidele majanditele, kes arvestasid raamatukogu kui oma majandi asutust ja aitasid teha nii remonti kui ka juurde muretseda inventari.

Arvama paljudes kohtades tehakse lubatud töö juba lähemal ajal. Tahame väga, et Pajusi ja Sadala raamatukogu oleksid sama ilusad kui Adaveres või Järvel ja et "Lembitu" raamatukogu ei oleks kõige näotum vabariigis.

Sotsialistlikud kohustused 1979. aastaks on vastu võetud ja veerand aega nende täitmiseks juba läbi. Loodame, et ka sel aastal on raamatukogutöötajad tublid ja kõidele head pealehakkamist ja täidavad võetud kohustused. Kõi- järjekindlust! Raamatukogude viieteistkümnetuhandelisele lugejateperele soovime meeldivaid kohtumisi oma vanade ja uute sõprade - raamatutega.