« Tagasi

Informiin A. H. Tammsaarest

Punalipp(1977), november.

 

30. jaanuaril 1978 möödub 100 aastat meie kirjanduse suurima klassiku A. H. Tammsaare sünnist. Suure juubeli tähistamiseks toimub Jõgeva rajooni raamatukogudes 5.-11. detsembrini 1977 A. H. Tammsaarele pühendatud kirjandusnädal, mille raames korraldatakse hulgaliselt raamatunäitusi ja -väljapanekuid, bibliograafilisi ülevaateid, kirjandusõhtuid jm. Nimetatud nädala raames viiakse läbi ka informiin "10 küsimust A. H. Tammsaarest", mille küsimused täna avaldatakse.

Vastuseid ootame 5. detsembriks (viimane arvesseminev postitempli kuupäev on 4. detsember). Kolmele võitjale on kingitused. Teie kohta tahame teada järgmist: perekonna- ja eesnimi, töökoht (kool, klass), vanus, aadress. Palume nimetatud andmed märkida töö algusse. Informiinist võib osa võtta nii individuaalselt kui kollektiivselt; viimasel juhul tuleb seda tingimata märkida.

Informiini lahendamisel aitavad teid raamatukogudes olevad kataloogid, kartoteegid ning teatmeteosed, mis juhatavad kätte allikad, kust võite leida materjali. Iga vastuse puhul tuleb kindlasti näidata, millisestt allikast see pärineb.

Meie aadress on: 202353 Põltsamaa, Jõgeva rajooni keskraamatukogu, metoodikaosakond.

10 KÜSIMUST

A. H. TAMMSAAREST

1. Kes on Järva-Madisel asuva A. H. Tammsaare mälestussamba autor?

2. Mitmendal A. H. Tammsaare sünniaastapäeval avati majamuuseum Vargamäel?

3. Mis aastal pandi pidulikult nurgakivi taastatavale hoonetekompleksile Vargamäel?

4. Keda oma teoste kangelastest iseloomustab A. H. Tammsaare järgmiselt: "Tema ei armasta rääkida, aga meie armastame, tema elab ja vaikib nagu ta õnnis emagi. Keegi ei tea õieti, mis ta mõtleb või mis talle haiget teeb, sureb äragi, ilma et keegi teaks, miks ta sureb."

5. Millistest A. H. Tammsaare jutustustest ja novellidest on pärit järgmised tegelased: Kaarel Kahar, Liivamäe Hans, Taidi-Laidi, Rannuk?

6. Milliseid nimevariante kaalus A. H. Tammsaare Andrese perekonnanime (Paas) kõrval veel? Nimetada need.

7. Mitu korda ilmus kodanlikus Eestis A. H. Tammsaare jutustus "Varjundid"? Milliste kirjastuste väljaandel?

8. Milline sõna on jõudnud A. H. Tammsaare "Tõest ja õigusest" "Õigekeelsuse sõnaraamatusse"?

9. Mitu teost tõlkis A. H. Tammsaare Eesti Kirjanduse Seltsile? Nimetada neid ilmumise järjekorras.

10. Millise pealkirja all ning millal ilmus "Tõde ja Õigus" tsehhi keeles?