Ülesandeid raamatukogudele ja komsomolile

E. Kalmet  Punalipp(1974), 16. mai, nr. 57, lk.1.

 

Komsomoliorganisatsioonile V. I. Lenini nime andmise 50. ,aastapäeva tähistamiseks ning raamatu osatähtsuse suurendamiseks noorsoo kommunistlikus kasvatuses kuulutati välja noorte lugejate konverents "Ustavad Lenile ja parteile". Et tegemist on suur üritusega, mis kestab maikuust oktoobri lõpuni ning millest ei tohi kõrvale jääda ükski raamatukogu ega komsomoli-algorganisatsioon, moodustati noorte lugejate konverentsi organiseerimise rajoonikomisjon. Selle esimesel koosolekul valiti komisjoni esimeheks komsomoli rajoonikomitee sekretär Ants Orgulas, rajooni keskraamatukogu juhataja Vaike Oro esimehe asetäitjaks metoodik Tiia Schmidte sekretäriks.

Konverentsi käigus organiseeritakse hulgaliselt kohalikke ja ülerajoonilisi üritusi, mille sihiks on propageerida NLKP XXIV kongressi otsuste ja viisaastakuülesannete täitmist ning süvendada noortes marksistlik-leninlikku maailmavaadet. Tahetakse uurida, mida ja kui palju noored loevad. Finaaliks kujuneb komsomoliorganisatsiooni aastapäeva eel oktoobrikuu lõpus peetav ülerajooniline lugejate konverents "Raamat ja noor lugeja" ning suur viktoriinisari, mille lõppvõistlusel rajooni parimateks osutunud komsomoli-algorganisatsioonide võistkondadele antakse väärtuslikud autasud.

Noorte lugejate konverents tõotab tulla asjalik. Aga ainult siis, kui komsomoli-algorganisatsioonid ja raamatukogud kiiresti asja üheskoos käsile võtavad.