Raamatukogu ja heliplaadid

Hille Mai Lugus  Punalipp(1974), 28. veebruar, nr. 26. lk. 2.

 

Alates 1969. aastast on Jõgeva Keskraamatukogul oma heliplaadifond. Aastatega on fond täienenud ja praeguseks muutunud nimetamisväärseks fonoteegiks ning sisaldab ümmarguselt neli ja poolsada muusikalist ja kirjanduslikku heliplaati.

Heliplaate komplekteerib kesk ja rajooniraamatukogudele, seal hulgas ka meie raamatukogule Eesti NSV Fr. R. Kreutzwaldi nimelise Riikliku Raamatukogu Muusikaosakond.

Muusikaliste heliplaatide valiku komplekteeritakse kõik plaadid eesti heliloominguga või eesti interpreetide esituses. Vene, teiste Nõukogude Liidu rahvaste ja välismaa muusikateostega heliplaate muretsetakse valikuliselt. Valiku aluseks on helitööd, mitte interpreedid. Näiteks ei komplekteerita suurvorme, sümfooniaid, kontserte, oopereid jne., mitmes esituses, piisab ühest sümfooniast ühe või kahe dirigendi tõlgitsuses. Kammer- ja koorimuusikas seda põhimõtet rakendada ei saa, sest ühel plaadil on juba hulk palasid või laule. Seega on fonoteegis üks laul või klaveripala mitme laulja või instrumentalisti esituses. Kerget muusikat komplekteeritakse suure valikuga, eelistades eesti autoreid, kuid ei puudu ka maailma estraadimuusika tähed.

Seega sisaldab fonoteek võrdlemisi palju eesti autorite, nagu Heino Elleri, Gustav Ernesaksa, Artur Kapi, Mart Saare, Hugo Lepnurme, Jaan Koha, Veljo Tormise jt., muusikat. Vene- ja välisautoreist on enam esindatud Glinka, Tšaikovski, Prokofjev, Šostakovits, Bach, Beethoven, Šchubert, Mozart, Bizet, Liszt. Sibelius jt.

Muusika suurvormidest on fonoteegis mitmed klassikalised ooperid, nagu Tšaikovski "Jevgeni Onegin" ja "Padaemand", Verdi "Aida" ja "Traviata", Bizet "Carmen" jt. Nõukogude Liidu Suure Teatri esituses; Mozarti "Figaro pulm" Viini Riigiooperi esituses jne.

Rikkalikult sisaldab fonoteek koori- ja kammermuusikat.

Ajapikku on kogunenud fonoteeki märkimisväärne hulk kirjanduslikke heliplaate. Kolmele plaadile on jäädvustatud Juhan Smuuli "Muhu monoloogid" autori enese, Tõnu Aava ja Laine Mesikäpa esituses. Heliplaadi vahendusel on veel võimalik nautida Imbi Valgemäe muhedat kunsti, Aino Talvi, Hugo Lauri ja Ants Lauteri näitlejaioomingut.

Tervikuna on võimalik heliplaadilt kuulata Eesti NSV Riikliku Noorsooteatri lavastusi "Jevgeni Onegin" ja "Armas luiskaja".

B. Alveri, J. Sütiste, M. Underi G. Suitsu ja Fr. Tuglase luulest on fonoteegis iseseisvad luulevalimikud. Lisaks kahasse plaadid Kersti Merilaasi ja August Sanga ning Ellen Niidu ja Jaan Krossi loomingust.

Vene keeles on olemas heliplaadid Lermontovi, Bloki ja Jessenini luulest. Huvi peaks pakkuma plaat "Govorjat pissateli", millel on jäädvustatud 35 vene ja nõukogude kirjaniku avalikud esinemised ja vestlused. õppevahendina kasutatavad muusikahariduslikud plaadid, võõrkeeltekursused jne.

Fonoteegi kohta on raamatukogus koostatud alfabeetiline süstemaatiline kataloog. Esimesest on võimalik leida vajalik heliplaat muusikateose autori või interpreedi järgi, teisest muusikateose zanri järgi. Eraldi kataloogis on kirjanduslikud heliplaadid. Kartoteek pakub abi ka laulutekstide autorite kohta.

Raamatukogu näeks meelsasti, et heliplaadifond leiaks senisest ulatuslikumat kasutamist. Asutustele, organisatsioonidele ja koolidele laenutab raamatukogu heliplaate välja. Erandjuhtudel (õppeotstarbeks jne.) laenutatakse heliplaate ka üksikisikutele. Raamatukogus on heliplaate võimalik kuulata igal tööpäeval kella 17 -20 ja pühapäeval kella 13-20.

Käesolevast aastast alates on meie raamatukogul stereogrammofon "Vega". Et fonoteegis on küllaltki väärtuslikke stereofoonilisi heliplaate, otsustasime korraidada nende ühiskuulamisi. Esimene selletaoline saab teoks 28. veebruaril.