Raamat teeb inimese maailma peremeheks

E. Vaik  Punalipp(1975), 4. jaanuar, nr. 1. lk. 1.

 

See P. Pavlenko ütlus oli seatud detsembrikuu lõpus peetud raamatusõprade ühingu Jõgeva rajooniorganisatsiooni asutamiskonverentsi loosungiks.

Delegaate oli kutsutud 26, varem moodustatud algorganisatsioonide esindajad.

Nende hulgas oli inimesi kõikidelt elualadelt. Rajoonis on siiani moodustatud üheksa ühingu algorganisatsiooni, kus on kokku 132 liiget.

Asutamiskonverentsi ettevalmistamise organiseerimisbüroo esimees S. Noormägi tutvustas kohalolijaile lühidalt ühingu põhikirja, liikmete õigusi ja kohustusi.

Järgnesid sõnavõtud.

Rajooni täitevkomitee esimehe asetäitja Maie Päid soovis, et raamat saaks kõikide inimeste igapäevaseks saatjaks, et teda osataks õigesti kasutada ja et ta tuleks kasuks meie elu arengule.

ELKNÜ Jõgeva Rajoonikomitee II sekretär Jüri Vtt avaldas lootust, et uus organisatsioon koos rajooni komsomolikomiteega aitab noortel leida sobivat kirjandust.

Jõgeva raamatukaupluse juhataja Linda Vasara soovis, et koos raamatusõprade ühingu rajooniorganisatsiooniga leitaks paremaid mooduseid raamatu propageerimisel ning levitamisel, üldse töös raamatuga, et raamat leiaks tee veel rohkematesse peredesse.

Rajooni keskraamatukogu juhataja Vaike Oro rääkis, et tulevikus tuleks veel rohkem propageerida raamatukogude kasutamist, eriti noorte seas. Kodud ju kõike ei mahuta ja kauplustes võib tihtipeale soovitud raamatust ilma jääda.

Raamatusõprade ühingu rajooniorganisatsiooni juhatus valiti 13-liikmeline. Koosseisu jäid Inge Arula, Evi Ets, Aimi Hollo, Peet Kulli, Ann Kuusvere, Raivo Maasik, Eha Mark, Vaike Oro, Mari Pungas, Vilja Roots, Helju Sihver, Lia Uulits ja Rita Vaht.

Revisjonikomisjoni kuuluvad Endel Moora, Sirje Naarits, Evi Rõigas, Tiiu Simrol ja Evl Songissepp.

Juhatuse esimeheks sai Vaike Oro, revisjonikomisjoni esimeheks Endel Moora.