Raamatukogutöötaja soovitab

Vaike Oro  Punalipp(1977), 8. veebruar, nr. 17, lk. 3.

 

Rajooni raamatukogudest võib leida soovitusnimestikke tsiviilkaitsealase kirjanduse kohta. Soovitusnimestikud on koostatud eesti- ja venekeelse tsiviilkaitsealase kirjanduse kohta ning aitavad kaasa elanikele tsiviilkaitseteadmiste andmisel. 1973. aasta nimestikule on lisatud veidi metoodilist nõuannet tööks selle kirjandusega ning filmide loetelu.

1971. aastal ilmunud "Sõjalispatriootilise kasvatustöö kogemusi" (36 lk.) on metoodiline materjal, mis tutvustab Suure Isamaasõja veteranide Paide klubi tööd.

Sõjalis-patriootilisele kasvatustööle õpilaste hulgas aitab kaasa metoodiline kiri "Surmast tugevam" (Tln. 1975, 28 lk.). Selles on ära toodud kirjanduse nimestik "Nõukogude rahvas Suures Isamaasõjas".

1975. aastal ilmus soovitusnimestik "Täitsin sõjamehe kohust ... " alapealkirjaga "Eestlased Suures Isamaasõjas". Selles on soovitatud raamatuid, mis jutustavad eestlastest, Nõukogude Liidu kangelastest.

"100 küsimust ja vastust Nõukogude armeest" (1975, 1976). On mõeldud noortele, kes valmistuvad astuma Nõukogudemaa kaitsja te ridadesse.

Asjast huvitatud saavad tutvuda eespool nimetatud materjalidega raamatukogudes.