« Tagasi

"Noorustuli"

Noorus(1979), juuli.

 

Jõgeva Rajooniraamatukogu juhataja Vaike Oro ütles, et raamatuklubil "Noorustuli" oma ruume ei ole, kuid ruumipuudust samuti mitte.

Jõgeva Rajooniraamatukogu asub Põltsamaal nagu mitmed teisedki rajooni tähtsad asutused. Ja "Noorustule" kooskäimis paigad on kah Põltsamaal, klubi on n.-ö. oma linna laps. Selle liikmeskonna moodustavad Põltsamaa keskkooli ja Hans Pöögelmanni nimelise kutsekeskkooli õpilased; esimesest tulevad klubisse peamiselt tüdrukud, teisest aga poisid, nii et "Noorustuli" on demokraatlik ka soolises mõttes: Oma ruume ei ole noortele keelanud ükski Põltsamaa asutus või ettevõte. Koos on käidud ja õhtuid korraldatud raamatukogus, põllumajanduskombinaadi klubi saalis, kultuurimajas, keskkoolis, kutsekeskkoolis ja mujal.

Ametlike kirjade järgi tegutseb "Noorustuli" küll vaid Jõgeva Rajooniraamatukogu juures, praktiliselt aga on selle mitmed tegemised ulatunud Põltsamaalt kaugemale, sealhulgas Tallinna. Raamatuklubi juhendajaks on vanemraamatukoguhoidja Heli Nõlvak, tegude tegijaiks aga III-XI klassi õpilased.

Tänavune on "Noorustulele" juba viies tööaasta, ja tol õhtul, kui meie toimetus klubi liikmetega kohtus, pidasid noored selle hooaja lõpuõhtut, uhkemini öeldes - lõpuballi. Abituriendid, kes keskkooli ukse enda järel kinni tõmbasid, lahkusid klubi liikmeskonnast, ja nende kohtadele asusid uued sulevennad ning raamatusõbrad nooremate hulgast. Näod ja nimed vahelduvad, klubi tegevus jääb. Uutel liikmetel on läbi tehtud kandidaadiaeg, lahkujatel aga noorustulelaste tööpõli.

Kõik "Noorustule" liikmed on ka raamatuühingu liikmed, neil on vastavad rinnamärgid ja liikmepiletid. Kuid klubi eesmärk on sisukam kui paljas osalemine ühingus.

"Noorustuli" aitab paremini ja mõtestatumalt veeta noorte vaba aega, sedasama tühja aega, millega paljud õpllased ei oska tihti midagi mõistlikku peale hakata. Klubi aitab äratada huvi kirjanduse vastu ja sügavamini tutvustada uusi raamatuid. Oma autorite kirjutatud ja klubi liikmete endi lavastatud-etendatud näidendid annavad häid algteadmisi näiteasjandusest ning õpetavad esinemisoskust. Paljud klubilased tegelevad omaloominguga - kirjutavad luuletusi ja lühiproosat. Meelelahutus el ole eesmärk omaette, see käib kõrvuti koos konkreetse ja ühiskondlikult kasulikuga. Agaramad ja aktiivsemad noorustulelased on aidanud korrastada raamatukogu fondi, on olnud eestvedajaiks väljaspool Põltsamaad toimunud üritustel jne.

Mitmeti tähistati Tammsaare 100. sünniaastapäeva, Tolstoi 150. juubelit, Lindgreni 70. ja Underi 95. sünnipäeva ning teisi kirjandussündmusi. Ühed tööd on tehtud, teised ootavad alles tegemist, ja küllap jätkub "Noorustulel" agarust ja noorustuld, et edaspidised ettevõtmised oleksid võrdselt sisukad endistega. Ise tehtud - hästi tehtud, nagu seda ka Põltsamaal teatakse.

"Noorustule" liikmete omaloomingut on küllalt palju trükitud Jõgeva rajoonilehes "Punalipp", paremaid asju on loetud televisioonis ja raadios, neid on avaldatud ka meie vabariigi teiste linnade ajalehtedes. Klubi tööstki on juba kirjutatud ja räägitud üsna palju nii terve Eesti ulatuses kui ka kohapeal. Ja miks mitte kirjutada või rääkida veel kord, kui tublid noorustulelased on seda väärt.

Meie ajakirjas tulevad kõik autorid lugejate ette esimest, kuid loodetavasti mitte viimast korda.