« Tagasi

Üks etapp möödas

V. Käosaar  Punalipp(1979), 6. märts, lk. 2,

 

1978. aastaga lõppes kolmeaastane ülevabariigiline raamatukogude sotsialistlik võistlus. Andmed on Tallinna teele saadetud. Sealt käis juba ka kontrollbrigaad meie rajooni raamatukogurahva tööga tutvumas. Kuidas läks Jõgeva rajooni raamatukogutöötajatel teistega võrreldes, see selgub mõne aja pärast. Oma rajooni rahva töö ja tegemised on kokku võetud aruannetes ja arvudes, on üheskoos meenutatud ja tagasi vaadatud sellele kolmele aastale, on vastu võetud juba ka 1979. aasta sotsialistliku võistluse kohustused. Need on konkreetsed ja põhjalikud ning saavad tänavuse aasta töö aluseks. Heidame siis koos keskraamatukogu direktori Vaike Oroga pisut pilku möödunule ja ka sellele, mis käesolevaasta raamatukogutöötajate ette seab.

Kokkuvõtete tegemisel võeti arvesse eriti töö taset ja keskmisi arvulisi näitajaid, kataloogide ja kartoteekide korrasolekut, töö järjekindlust ja lahtioleku päevi, raamatukogutöötajate abi kodumajandile ja raamatukogu autoriteeti.

Kolme aasta jooksul kasvas lugejate arv rajoonis 314 võrra. Seoses sellega suurenes ka elanike hõive 1 protsendi võrra. Laenutuste arv on kasvanud 8401 võrra. Ühiskondlik-poliitilise kirjanduse laenutuste arv on suurem 1334, tehnikakirjandusel 5800 ja põllumajanduskirjandusel 2497 laenutuse võrra. Seega on teaduskirjanduse osa laenutuste koguarvus suurenenud 40,1 protsenti. Tunduvalt rohkem kui varem oli raamatuüritusi. Seoses sotsialistlikus võistluses arvestatud nõudega oli märgatavalt rohkem üritusi väljaspool raamatukogu. 1978. aastal korraldati selliseid üritusi 783.

Üritusi ja kohtumisi aitas organiseerida raamatuühingu vabariiklik juhatus.

Raamatukogu ja lugemise propageerimises oli meie rajoonil teistega raske võistelda, sest rajoonis puudub raadiosõlm ja praeguseni pole keskraamatukogul ka arvestatavat paljundusaparaati. See tähendab, et igal pool pidid raamatukogutöötajad ise kohal olema ja kõik ürituste kirjeldused, metoodilised kirjad ning soovitusnimestikud rajooni kõikidele raamatukogudele tuli trükkida ja paljundada kirjutusmasina.

Nende aastate jooksul püüti ka õigustada tsentraliseerimise põhimõtteid - keskraamatukogu osatähtsuse tõstmine, rohkem abi haruraamatukogudele nende töös, komplekteerimistöö osa suurendamine jne. 1977. aastal sai keskraamatukogu endale vanemmetoodiku ja alates möödunud aastast töötab ka infotöö bibliograaf.

1979. aasta kohustustes on ette nähtud lugejate ja laenutuste arvu suurendamine. Kavas on palju huvitavaid üritusi - kirjandusõhtuid, raamatuarutelusid, kohtumisi, tähtpäevade tähistamist, konkursse jne. Lähemas plaanis on lastekirjanduse nädala üritused aprillikuus deviisi all "Olgu jääv meile päike". Kõik need ettevõtmised on kohaliku rahva heaks, nende rõõmuks ja vahelduseks igapidevasele tööle, silmaringi laiendamiseks.

Ent tänavuseks aastaks väljakuulutatud uus kultuuriasutuste sotsialistlik võistlus näeb ette ka suuremat koostööd kultuurikollete - raamatukogude ja klubiliste asutuste vahel ning kindlamat sidet oma piirkonna rahvaga. Valitsuse otsustes pööratakse viimasel ajal järjest tähelepanu kultuurielu edendamisele maal. See aga eeldab kohalikelt majanditelt ja ettevõtetelt enamat tuge ja abi kultuuriasutustele, kui seda seni on olnud.