« Tagasi

MÄRTS- bibliograafiakuu

Vaike Oro  Punalipp(1974), 28. veebruar, nr. 26. lk. 2.

 

Selle aasta märtsikuu on kuulutatud meie rajooni raamatukogudes bibliograafiakuuks.

Selle kuu eesmärk on süvendada lugejais raamatu, raamatukogude ja bibliograafiaväljaannete kasutamise oskust.

Bibliograafia tegeleb trükitoodete ja trükis avaldamata materjalide arvelevõtmise, kirjeldamise, süstematiseerimise ning mitmesuguste bibliograafiaväljaannete koostamisega.

Bibliograafiaväljaannete tundmine ja kasutamine võimaldab kiiremini orienteeruda tohutus kirjandusehulgas ja aitab seda paremini kasutada.

Meie raamatukogudes leidub palju mitmesuguseid bibliograafia- ja informatsiooniväljaandeid, mis tihti seisavad kasutamata sellepärast, et lugejad neid ei tunne ega tea ning ka sellepärast, et raamatukogude töötajad ei ole neid piisavalt tutvustanud.

Raamatukogude tegevus bibliograafiakuul on suunatud sellele, et iga bibliograafiaväljaanne leiaks kasutaja ja iga kirjanduse otsija leiaks endale teejuhi - bibliograafia.