Pipi käis külas

Anne Päid  Punalipp(1987), 1. detsember, nr. 141, lk. 3.

 

Raamatukogukuu üritused lähenevad kõikjal täie hooga. Meie rajooni tublimad õpilastest raamatusõbrad ja nende juhendajad, raamatukoguhoidjad kogunesid 24. novembril keskraamatukogu, haridusosakonna ja raamatuühingu kutsel Jõgeva 2. keskkooli kirjandushommikule.

Saalitäie laste ette astus kõigepealt haridusosakonna juhataja asetäitja Katrin Kelder, kes andis üle tänukirja ja lilleõie Asta Suvile, Alja Kivile, Ene Vähile, Mare Nahale, Asta Leitenile, Vaike Pärnale, Kaie Põdrale, Riina Reinthalile, Siiri Õunapile, Tiina Kullile, Sirje Naritsale ja Jana Kübarsepale. Ikka selle eest, et nad on raamatukogukuul lastega agaralt kirjandusõhtuid, näitusi, kohtumisi ja esinemisi korraldanud.

Et kirjandushommik oli ühtlasi pühendatud lastekirjanik Astrid Lindgreni 80. sünnipäevale, siis oli Katrin Kelderil laste jaoks ka mõistatus varuks. Ilma nime nimetamata jutustas ta lühidalt tüdrukust, kellel kirjatükid koolipõlves hästi välja tulid ning kellele tema õpetaja seetõttu kirjanikutulevikku ette ennustas. Ka Astrid Lindgreni raamatute tegelased said meelde tuletatud, aga nõnda, et ühtki raamatu pealkirja ei öeldud. Küsiti hoopis õpilastelt. Et A. Lirtdgren on meile kõigile tuntud kirjanik, siis polnud mõistatamisega loomulikult raskusi.

Nüüd läks õige põnevaks. Saali jooksis tõeline, punaste patsijuppidega ja tedretähniline Pipi Pikksukk. (Nagu pärast selgus "Estonia" solist Liidia Roos.) Jälle kord võisime Gerda Heinmaa klaverimängu saatel kuulata Pipi laule, nautida tema vallatuid jutte haruldasest putukast Spungist, sellest, kui halb asi on valetamine, kuivõrd priimasid pannkooke ta küpsetada oskab ja et ka koolis on vaja käia, kui muudest toimetustest aega üle jääb.

"Mina saan alati hakkama, ärge minu pärast muretsege," arvas Pipi lõpuks. "Ja teie peate ka hakkama saama!"

Selliste optimistlike soovidega saadeti kirjandushommikul osalejad koduteele. Jääb vaid öelda niipalju, et 1. ja 2. detsembril Tallinnas toimuvale ülevabariigilisele kooliraamatukoguhoidjate konverentsile on kutsutud ka meie rajooni parimad raamatukoguhoidjad.