Põltsamaa Muinsuskaitse Selts

Tiiu Pihlakas  Punalipp(1987), 17. oktoober.

 

Põltsamaa Muinsuskaitse Selts ai alguse 5. oktoobril Jõgeva keskraamatukogu hakatusel. Kokkutulnuid oli paarikümne ümber, kes mõttevahetuse käigus leidsid, et muinsuskaitsega on vaja Põltsamaal hädasti tegelda. Linnas ja selle ümbruses, mis ajaloo poolest rikas, pakuti kohe välja mitmeid paiku ja hooneid, kus saaks käed külge panna. Räägiti meie vanarahva märkimata või lõhutud pärandusest, mida tuleks kaitsta. Leiti, et muinsuskaitseliikumisest osavõtjate hulgas tahaks näha rohkem noori inimesi. Nii saaksid nad tundma ja hindama oma kodukoha minevikku.

Põltsamaa Muinsuskaitse Seltsile valiti ajutine eestseisus, kuhu kuuluvad praegu Toomas Pajula ja Andres Aas Põltsamaa keskkoolist, Linda Aednurm kutsekeskkoolist, Peep Mühls ülikoolist ja allakirjutanu Jõgeva keskraamatukogust. Ajutine eestseisus on sellepärast, et meie selts on alles oma töö alguses. Kindlasti on linnas ja selle lähemas ümbruses, kuid ka nende hulgas, kelle kodukoht on kunagi siin olnud, veel palju ärksaid inimesi, kes seltsi tööst huvitatud ja tahavad sellest osa võtta. Arvesse võetakse kõiki soovijaid, kui sellest antakse teada eestseisuse liikmetele. Igal ajal võib sooviavaldusega esineda Jõgeva keskraamatukogus Põltsamaal.

Seltsi tegevussuunad on kooskõlas Eesti Muinsuskaitse Seltsi põhikirjaga, mille projekt on ära toodud meie kultuurilehes "Sirp ja Vasar" 25. septembril.

Järgmine seltsi kokkutulemine otsustati maha pidada veel sellel kuul ja siis juba mõne meie paljude kaitsmist ja korrastamist vajava koha juures tööd alustades, millest me osa võtta soovijaile edaspidi teada anname.