Uurigem raamatukogude ajalugu

Tiiu Pihlakas  Punalipp(1985), 22. august, nr. 99, lk. 2.

 

Tuntud prantsuse kirjanik ja filosoof  Voltaire on öelnud: "Raamatud, sarnanevad tulega koldes. Me toome tule naabritelt, hoiame teda lõkkel ja anname edasi teistele ning ta kuulub kõigile." Kõikide jaoks hoidmise ja säilitamise funktsiooni täidavad üldkasutatavad raamatukogud.

Eesti esimeste rahva raamatukogude asutamine ulatub tagasi 19. sajandisse. Meie rajooni raamatukogudest pärinevad esimesed teated 1880. aastal asutatud K. F. Leihbergi kaupluse raamatukogust Põltsamaal ja LaiusTähkvere Laulu ja Mängu Seltsi "Edendus" raamatukogust. Järgnevad 1881. aastal asutatud Jõgeva-Painküla vallakooli ja Tõikvere raamatukogu, 1882. aastal Mustvee Eesti-Vene Lauluseltsi "Sõprus" raamatukogu. 1883. aastast on andmeid Laiuse raamatukogu, Sulustvere, Kaiavere ja Kõnnu vallakooli raamatukogu ning Maarja-Magdaleena Laulu ja Mängu Seltsi raamatukogu kohta jne. Sellist teavet annab E. Vilde nim.Tallinna Pedagoogilise Instituudi õppejõu dotsent Kaljo Veskimägi koostatud "Eesti raamatukogude ajaloo biblioiraafia kuni 1917" käesoleval aastal ilmunud väljaanne.

Kahjuks puudub meil senimaani eesti raamatukogude ajalugu.

Jõudumööda on püüdnud raamatukogutöötajad rajooniti ise andmeid koguda ja läbi töötada, mis kajastub ka nende kroonikaraamatutes, kuid see töö on suures osas olnud puudulik ja lünklik. Kindlasti teavad ja mäletavad aga paljud midagi varasematest raamatukogudest, võib-olla leidub kodudes isegi raamatukogu templiga raamatuid. Soovime väga, et sellest antaks teada kohalikule raamatukogule.

Seoses tänavu toimuva IV raamatukogukuuga, mis kannab deviisi "Raamat - meie ühisvara", kuuluvad Jõgeva Keskraamatukogu ja raamatuühingu Jõgeva rajooniorganisatsiooni juhatus välja teemakohase konkursi saamaks teavet rajoonis tegutsenud ja tegutsevate üldkasutatavate ja isiklike raamatukogude kohta. Kavas on hakata sellist konkurssi korraldama igal raamatukogukuul, mis toimub üle aasta. Konkursile ootame oma või teistelt kogutud mälestusi endisaegsetest raamatukogudest, varem meie, raamatukogudes töötanud inimeste meenutusi oma tööajast ja ka põhjalikke uurimusi raamatukogude kohta. Soovitav on kajastada ka praeguste raamatukogude tööd. Huvi pakuvad kirjutised ra·jooni bibliofiilidest ja nende raamatukogudest. Konkursist võivad osa võtta ka praegused raamatukogutöötajad uute värskelt kogutud materjalidega.

Ootame rohket osavõttu konkursist aitamaks kaasa oma kodukoha kultuuriloo uurimisele. Abimaterjalideks algallikate väljaselgitamisel on eespool nimetatud K. Veskimägi bibliograafia ja keskraamatukogu kodulookartoteek. Olemasoleva materjali kohta annab ülevaate kohaliku raamatukogu kroonikaraamat.

Paremate tööde autoreid premeerime väärtkirjandusega. Töid ootame Jõgeva Keskraamatukokku Põltsamaal (Veski tn. 3) raamatukogukuu alguspäevaks, 10. novembriks. Kokkuvõtted konkursist teeme teatavaks detsembrikuus toimuval ülerajoonilisel kirjanduspäeval.