« Tagasi

"Et rõõm jääks lastele"

Tiiu Pihlakas Punalipp(1983), 29. märts, nr. 37, lk. 1.

 

Sellist deviisi kannab 4.-10. aprillini toimuv laste raamatunädal.

Seekordsel lasteraamatunädalal on päevakorral eesti lastekirjanduse varamu tutvustamine.

Meie rajooni tuleb lasteraamatunädalal külla raamatuikunstnik Maret Kernumees. Temaga kohtutakse Mustvee ja Jõgeva keskkoolis. Kirjanikud Erika Esop ja lra Lember on meie rajoonis 7. aprillil. Erika Esop peaks kohtuma Põltsamaa keskkooli ja Adavere 8-klassilise kooli õpilastega, lra Lember Palamuse keskkooli ja Laiuse 8-klassilise kooli õpilastega.

Ülerajoonilise üritusena toimub rajooni lasteraamatukogu eesvõttel etlejate konkurss eesti luulest. Selle lõppvoor on Jõgeva , kultuurimajas 6. aprillil kell 13. Iga kool võib sinna saata kaks parimat IV-VIII klassi õpilast.

Igas koolis on kindlasti kirjandusest huviltatud õpilasi, kes tahaksid sellega süvendatult tegelda. Eesti NSV Raamatuühing on võtnud kirjandusringid ja klubid oma sefluse alla. Neile korraldatakse mitmesuguseid ülevabariigilisi üritusi, luulelaagreid, abistatakse kirjanikega kohtumiste organiseerimisel, korraldatakse ekskursioone ja matku. Meie rajoonis on praegu teada vaid 2-3 noorte raamatusõprade ringi. Oleks palve teatada Jõgeva keskraamatukogule, millistes koolides kirjandusringid tegutsevad ja millist abi neile soovitakse.