« Tagasi

Täna algab raamatukogukuu

Tiiu Pihlakas  Punalipp(1981), 10. november, nr. 131, lk. 2.

 

10. novembrist 10. detsembrini on ülevabariigiline raamatukogukuu, mis traditsiooniliselt korraldatakse üle aasta. Raamatukogude töö sisuks algaval kuul on kõigi raamatukogu töövormide ja meetoditega süvendatult propageerida elanike hulgas nii raamatut kui raamatukogu.

Järgnevalt tahaksin tutvustada mõningaid meie raamatukogude ülerajoonilisi ettevõtmisi. Kõik raamatukogud võtavad osa konkursist "Parim vestlus raamatukogu propageerimiseks", millest kirjaliike materjalide põhjal tehakse kokkuvõtted 18. novembril meie ja Viljandi rajooni raamatukogutöötajate ühisel seminaril.

Selle teemaline vestlus esitatakse kuu jooksul oma raamatukogu teeninduspiirkonnas.

Keskkooliõpilastele korraldatakse informiin, kus selgitatakse välja parimad teatmeallikate tundjad. Iga keskkool saadab oma IX-XI klassi, õpilastest koosneva 5-liikmelise võistkonna 27. novembril Jõgeva keskraamatukogus toimuvale finaalvõistlusele. I-VIII klassi õpilastel seisab ees eksliibriste võistlus, millest tehakse kokkuvõtted ülerajoonilisel kirjandushommikul Põltsamaa kultuurimajas.

Jõgeva keskraamatukogu eestvõttel peetakse 26. novembril Jõgeval B. Alveri loomingule pühendatud õhtu. Raamatukogukuu lõpuürituseks on rajooni raamatupäev detsembri keskpaiku, kuhu on külla palutud loodusteadlane Jaan Eilart, esitatakse R. Tagore loomingut, tehakse kokkuvõtteid raamatukogukuust.

Loodame, et kõik raamatukogutöötajad annavad oma parima raamatukogukuu edukaks läbiviimiseks ning organiseerivad kodukohas palju huvitavaid üritusi.

Jõudu ja edu teile, raamatukogutöötajad