« Tagasi

Uued ajakirjad Jõgeva Keskraamatukogus

Mare Saviauk  Punalipp(1984), 3. juuli, nr. 77, lk. 3.

 

Jõgeva Keskraamatukogul on tellitud 38 eestl-, 68 vene- ja 14 võõrkeelset ajakirja. Lähemalt tutvustan ajakirju, milliseid saab meie raamatukogus lugeda alates käesolevast aastast.

On võimalik tutvuda eestikeelsete informatsiooniseeriatega "Uut kaubanduses", "Sotsiaalkindlustus", "Liiklus", "Keskkonnakaitse" .

Infoseeria "Uut kaubanduses" põhiteemaks on kaubandusvõrgu väljaarendamine, töö organiseerimine ja juhtimine, nõudlus ja konjunktuur, toitlustus, kaubandusseadmed, kauba kvaliteet ja selle säilitamine. Infoseeria materjale kasustavad praktikud, samuti tehnikumiõpilased ja üliõpilased kursuse- ning diplomitööde tegemisel.

"Sotsiaalkindlustus" annab neile, keda sotsiaalhooldusküsimused puudutavad, teadmisi, selgitab õigusi ja kohustusi.

"Liiklus" kajastab aktuaalseid probleeme liikluses. "Keskkonakaitse" tutvustab väitekirju keskkonnakaitse, maastikukujunduse, haljastuse ja metsamajanduse piirimailt. Ära on toodud NSV Liidu Rahvamajanduse Saavutuste Näitusel 1984. aastal toimuvad keskkonnakaitsealased üritused. On ka uute raamatute ja kroonikarubriik.

Venekeelsetest ajakirjadest on raamatukogus; "Politiitseskoje Samoobrazovante", mis pakub materjali parteiharidusvõrgus õppijaile.

"Zenstsinõ Mira" on ainuke rahvusvaheline naisteajakiri ja pakub huvi kõikidele naistele. Ajakirja antakse välja vene, inglise, araabia, hispaania, saksa ja prantsuse keeles. Ajakirjas käsitletakse rahuvõitlust kõikides maailmaj agudes.

Bülletään "Torgovlja Za Rubezom" sisaldab artikleid väliskaubandusest, -põllumajandusest, tööstusest. Lõpuosas on rubriigid "Kudumine" ja "Toiduretsepte välismaalt".

"Bõtovoje ObsluZivanie Naselenija" ilmub iga kuu ning on teoreetiline ja teaduslik-praktiline illustreeritud ajakiri. Ajakirjast võib leida ka uusi soengu- ja kleidimoode.

Spordisõpradele pakub huvi kindlasti ajakiri "Olimpiiskaja Panorama".

"Tallinn" (vene keeles) on ENSV Kirjanike Liidu ja ENSV Kultuuriministeeriumi kirjandus ja kunstialane ning ühiskondlikpoliiti1ine ajakiri, sisaldab luulet, proosat, kunstiprobleeme käsitlevaid artikleid.

"Neva" on kirjanduslik-kunstiline ja ühiskondlik-poliitiline illustreeritud kuukiri. Seda annab välja Vene NFSV Kirjanike Liit ja Leningradi kirjanike organisatsioon.

"Ptselovodstvo" annab näpunäiteid mesindusest huvitatuile. "Ohota i Ohotnitsje Hozjaistvo" on mõeldud jahimeestele.

Saksa keeles on võimalik lugeda ajakirja "Die Neue Blumenbindekunst", mis sisaldab lilleseadeid ja kunstiajakirja "Bildende Kunst".

Koertekasvatusest huvitatuile võime pakkuda lugemiseks tsehhi ajakirja "Pes" ja muusikasõpradele sama maa ajakirja "Melodie".

Kes endale siit nimistust meelepärast leiab, see on oodatud külaline meie raamatukogus. Kaugemalt lugejad võivad tellida ajakirju ka maaraamatukogude kaudu.