« Tagasi

... ja mis tuleb

Vaike Oro  Punalipp(1985), 3. detsember, nr. 141, lk. 4.

 

Teine pool raamatukogukuust on eriti tihe suuremate ürituste poolest, millest ootame kõigi raamatuhuviliste aktiivset osavõttu.

4. detsembril kell 17 on Põltsamaal rajooni keskraamatukogus kohtumine ""Loomingu" Raamatukogu" toimetaja,  Jaapani kultuuri hea tundja, tänavu ilmunud proosaluuletuste kogumiku "Mägi ja lehvik" autori Agu Sisaskiga. Juttu tuleb nii Jaapanist, ""Loomingu" Raamatukogu" toimetuse töödest ja tegemistes t kui ka raamatumessist Moskvas.

5. detsember on noorte päralt, EKP Jõgeva Rajoonikomitee saalis toimub kell 14 kesk- ja keskeriõppeasutuste õpilastele informiin, viktoriin ja, kõnevõistlus. Päeva lõpetab kohtumine "Loomingu" peatoimetaja Kalle Kure ja pantomiimitantsija MaretKristaliga. Peale 5-1iikmelise võistkonna võivad sellel üritusel osaleda igast koolist veel 5-6 õpilast.

10. detsembril on Vooremaa raamatupäev. See algab kel1 14 EKPJõgeva Rajoonikomitee saalis. Eribussid raamatupäevale sõiduks väljuvad kell 13 Mustvee kultuurimaja juurest ja Põltsamaa keskraamatukogu juurest. Teatame veel, et raamatupäeva viimane osa - luuleetendus on tasune (pilet maksab 1 rubla). Üritusest osavõtjaile müüakse ka raamatuid, on avatud kohvik.

Ootame kõikidele üritustele rohkesti osavõtjaid!