Läheneb raamatukogukuu

Anne Kütt  Punalipp(1985), 29. oktoober, nr. 127, lk. 3.

 

Järjekordne vabariiklik raamatukogukuu toimub käesoleval aastal 10.novembrist 10. detmbrini teemal "Raamat meie ühisvara". Käesoleval aastal on see juba neljas pidulik-pingeline periood tööargipäevade seas.

Raamatukogukuu eesmärk on aktiivne raamatukogu ja raamatpropaganda, et lugeja ja raamatu vahekord muutuks tihedamaks ja intiimsemaks. Raamatukogu peaks saama tuttavaks kõigile Tutvustatakse raamatukogude kasutamisvõimalusi ja neis leiduvat kirjandust, teatmekogu, bibliograafiavahendeid, raamatunäitusi, mitmekesist perioodikat.

Pidulikkust toovad raamatukogukuusse rohked üritused, mida organiseeritakse nii rahva kui ka kooliraamtukogudes ühiste jõududega. Toimuvad raamatunäitused teemal "Raamat kui kultuuriväärtus", "Raamat - uks maailma", "Loeme vene keeles", "Huvitavad raamatud" jne. Tehakse bibliograafilisi ülevaateid, viktoriine, kirjandushommikuid ja -õhtuid, muinasjutuõhtuid, kohtutakse kirjanikega, toimub nädal I klassile "Astun raamatukogu lugejaks", ilmuvad seinalehtede erinumbrid.

Rajooni keskraamatukogu ja haridusosakond kuulutavad välja järgmised ülerajoonilised konkursid: eesti- ja venekeelsete luuletuste konkurss IV-VII klassi õpilastele "Kodumaa, kodu, rahu, sõprus". Tööd esitada 20. novembriks kohalikku rahvaraamatukokku;kirjandite konkurss "Raamat minu elus" VIII-Xl klassi õpilastele. Paremad tööd esitada 20. novembriks haridusosakonda metoodikakabinett; järjehoidjate konkurss I-III klassi õpilastele; plakati- ja maskoti(krõlli)konkurss I-XI klassi õpilastele. Parimad järjehoidjad, plakatid ja maskotid esitada haridusosakonna metoodikakabinetti 25. novembriks; keskkoolide, kutsekooli ja tehnikumide õpilastele toimub infemiin (5-liikmelised võistkonnad), pärast infomiini väike viktoriin noorsookirjandusest ja kõnevõistlus-improvisatsioon raamatu teemal ootame ka külalisi.

Raamatukogukuul pakutaks keskkooliõpilastele ja õpetajatele ning raamatukogutöötajatel veel nukuteatrietendust "Aisopose vitsad" (T. Raadik, E. Seljamaa, H. Kõrvits).

Toredaid raamatuelamusi kõigile!