« Tagasi

Laste- ja noorsooraamatunädal

Nelli Orgmaa  Punalipp(1986), 25. märts, nr. 35, lk. 1.

 

24.-30. märtsini korraldatakse järjekordne üleliiduline laste- ja noorsooraamatunädal juhtlause all "Mina ja minu maa".

Selle aasta lasteraamatunädalat peame oluliste sotsiaalsete muudatuste tingimustes, ajal, millal kogu Nõukogudemaa on asunud täitma NLKP XXVII kongressi otsuseid, ajal, millal meie hariduselus toimuvad muudatused.

1986. aasta on kuulutatud ülemaailmseks rahuaastaks. Kõigest sellest lähtutakse ka eeloleva lasteraamaturiädala kavandamise1.

Et seekordse nädala üleliiduline raskuspunkt on Ukraina NSV-s, tutvustame lugejatele ukraina lastekirjandust. Meie vabariigi kesksed üritused peetakse Rapla rajoonis.

Meie rajoonis toimub lasteraamatunädala tähistamiseks 150 mitmesugust kirjandusüritust.

Lastekirjanik Dagmar Normet kohtus 18. ja 19. märtsil õpilastega. Mustvees, Kaareperes, Laiusel ja Saare1.Toreda loodusraamatu "Vahtral on sünnipäev sügisel" autoril Hendrik Relvel on aprilli algul kohtumised Jõgeva ja Pala koolide õpilastega.

Lasteraamatunädala üritustest ei jää kõrvale ükski kool ega raamatukogu. Kõikides raamatukogudes pannakse välja vastavateemalised raamatunäitused, hulgaliselt organiseeritakse bibliograafilisi ülevaateid ja vestlusi, mis tutvustavad meie koduvabariiki, Ukraina NSV-d ja teisi liiduvabariike. Igas koolis on paar-kolm suuremat kirjanduslikku üritust.

Organiseerimiskomisjoni nimel soovin lasteraamatunädala organiseerijaile palju jõudu ja indu ning õpilastele aktiivset osavõttu üritustest!