« Tagasi

Raamatukogupäevad 94 - "Laps ja raamat" 20.-30. oktoober

Rutt Rimmel Vooremaa(1994), 19. oktoober, nr. 79, lk. 6.

 

Võime kindlalt väita, et oleme suure osa oma teadmistest saanud raamatutest. Ja eks paljudelgi meist on hinges ning mälus kauneid lugemiselamusl, mis meie elu rikastavad ja südantki soojendavad" Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu sõnutsi raamat harib ja haarab, tõstab ja tõestab, õhutab ja õpetab, ühendab ja ülendab, leevendab ja lohutab ... Raamatuga ei ole sa iialgi üksi. Tõeline investeering tulevikku on aga raamatut lugev laps. Tänavustel raamatukogupäevadel pööramegi suurema tähelepanu laste lugemisele. Avapäev, 20. oktoober, on kuulutatud Eesti Lasteraamatukogu poolt ettelugemise päevaks «Loeme koos». Sel päeval las räägib meiega võimalikult palju raamatuid, olgu siis vanaemavanaisa, ema-isa, õe-venna, õpetaja või sõbra häälega. Las suured loevad ette väikestele ja vastupidi. Nii aitab raamat kujundada hingesidet inimeste ja põlvkondade vahel.

Raamatukogud on kavandanud 20.-30. oktoobriks mitmeid lugemisega seotud üritusi: ettelugemisi, muinasjutuhommikuid, luuleõhtuid, raamatunäitusi, joonistamise ja kirjutamise võistlusi jm.

Põltsamaa lasteraamatukogu on valinud ettelugemiseks muinasjutte laste enda sulest. Need on nelja aasta jooksul kogunenud paremad võistlustööd konkursile "Olen ise muinasjutuvestja". Ettelugejateks on nii täiskasvanud kui ka lapsed ise - suuremad väiksematele. Oleme mõelnud ka mudilastele, kes ei käi lasteaias. Nemad võivad tulla ema-isaga muinasjutuõhtule ning osaleda ka joonistusvõistluses. Samal ajal võivad lapsevanemad ja koik teisedki huvilised kuulata kõrvaltoas uudiskirjanduse tutvustust.

Algklasside õpilastele korraldab lasteraamatukogu AV (audio-video)-viktoriini, kus kirjanduse tundmise kõrval tuleb teritada ka tähelepanu ning osata natuke nuputada.

Raamatunäitus keskraamatukogus "Tee lasteraamatu juurest väärtkirjandusse" tutvustab neid kirjanikke, kes oma loometee jooksul on kirjutanud raamatuid lastele, aga ka täiskasvanuile. Nii seisavad kõrvuti Karl Ristikivi "Semud. Sellid" ja "Tulijaraud", Helga Nõu "Ruuduline röövel" ja "Tiiger, tiiger", Heljo Männi "Oakene" ja "Uks iseendasse" Mihkel Muti "Näärivana" ja "Keerukuju" jt.

Ulatuslikumaks raamatunäituseks on aga väljapanek soome populaarteaduslikust kirjandusest lastele. See on meie põhjanaabriteIt Eestisse saadetud rändnäitus, mis raamatukogupäevade aegu on just Jõgeva maakonna raamatukogudes.

Mõned aastad tagasi oli meil põhjust rääkida suurest raamatupõuast. "Täna räägime pigem raamatutulvast. Et selles veidigi orienteeruda, on lasteraamatukogus valminud erinevas vanuses lastele soovituslehed 1993. ja 1994. aastal ilmunud kirjandusest.

Raamatukogu on oma südameasjaks võtnud ka laste loovuse arendamise. Sel sügisel kirjutavad Põltsamaa lapsed artikleid ja retsensioone erinevatest raamatutest üldteema all «Minu lugemiselamus», mille hulgast, loodame, paremad jõuavad ka kohaliku ajalehe . veergudele. Kogu maakonna lastele aga kuulutame siinkohal välja konkursi "Olen ise muinasjutuvestja" V vooru. Sel aastal tuleb kirjutada, joonistada ja valmistada raamat, mille sisuks on muinasjutt sellest, kuidas lemmikmänguasi ühel päeval hakkab elama. Võistlustingimused on samad kui eelmistel aastatel, S.t. töö tuleb esitada illustreeritud raa-matu kujul, millel on korrektselt kujundatud kaas, tiitelleht autori nimi ja pealkirjaga ning raamatu lõpus andmed autori kohta (kool, klass I'm. isikupärast). Põnevaid seik usi elustunud mänguasjadest ootame 1. detsembriks aadressil Põltsamaa, Veski tn, 3, lasteraamatukogu. Sulge võivad proovida kõik lapsed kogu maakonnast kuni IX klassini. Loodame kirjandusõpetajate ja lastevanemate abi konkursi tutvustamisellastele. Parimatele on väikesed auhinnad. Premeeritud töid ei tagastata. Muinasjuturaamatutest korraldame hiljem rändnäituse maakonna raamatukogudes. Raamatukogupäevade aegu on eelmiste aastate võistlustöödega võimalik, tutvuda Puurmani, Lustivere ja Maarja raamatukogus. Ja lõpetuseks, tsiteeriges Eesti Raamatukoguhoidjate Uhingu ja Eesti Lasteraamatukogu üleskutset "... olgu need päevad täis kõikvõimalikke hetki raamatu ja lugemisega. Olgu need päevad vastukaaluks rumalusele, tigedusele, julmusele, alatusele ja vaimupimedusele, mida meie ümber veel nii palju on."