Raamatukogupäevad lasteraamatukogus

Rutt Rimmel  Vali Uudised (1998), 4. november, nr. 85, lk. 6.

See oli alles 1994. aastal, kui tollane Eesti Lasteraamatukogu saatis vabariigi teistesse lasteraamatukogudesse rändnäituse põhjanaabritelt "Soome populaarteaduslik kirjandus lastele", mis sisaldas väga infoküllaseid ja värvikirevaid tarkuseraamatuid kõikvõimalikelt teemadelt. Mäletan, et käidi lausa klasside kaupa uudistamas ning keelele vaatamata olid need raamatud äärmiselt ahvatlevad ka meie laste jaoks. Kurb oli tookord tõdeda, et meil pole ligilähedaseltki midagi taolist lastele pakkuda.

Aeg on edasi läinud ja täna võime meiegi rääkida eestikeelsest laste teaduskirjandusest, lausa sarjadest ja entsüklopeediatest, mis paari viimase aasta jooksul laste lugemislauale on jõudnud. Ühelt poolt raamatute olemasolu ja kättesaadavus, teiselt poolt raamatukogupäevade deviis "Raamatukogud õpikeskkonna kohana" andiski mõtte kuulutada see õppeaasta lasteraamatukogus TARKUSERAAMATU AASTAKS. Suuremaks ürituseks kujuneb kirjanduslik võistlusmäng, eesmärgiga suunata õpilasi rohkem lugema ja otstarbekamalt kasutama populaarteaduslikku kirjandust, orienteeruma erinevates valdkondades ning leidma õiget vastust õigest raamatust.

Võistlusmängu avalöök toimus 20.oktoobril üleeestilisel ettelugemispäeval, mil IV-VI klassidele loeti ette katkendeid erinevaist tarkuseraamatuist. Katkendi järgi pidid lapsed ära arvama raamatu pealkirja. Ülesande lihtsustamiseks olid lisatud vastusevariandid. Et ettelugemine toimus koolitundides, jõudis ürituse mõte väga paljude lasteni. Tulemused punktide näol on väljas raamatukogu teadetetahvlil. Parimad raamatutundjad olid IVc, Va, ja VIc klassis. Igal järgneval kuul saavad need lapsed, kes seda soovivad, uue ülesande. Novembrikuus tuleb raamat pildi järgi ära tunda, detsembris aga otsida vastuseid küsimustele jõulu- ja aastavahetuse teemalistest raamatutest. Kavas on veel ristsõnamõistatuse lahendamine, faktide otsing, minireferaadid jms. Iga ülesande lahendamisel lisanduvad punktitabelisse uued punktid. Kevadeks selguvad kõige tublimad teaduskirjanduse lugejad.

2.aprillil, rahvusvahelisel lasteraamatupäeval tahame korraldada Jõgeval TARKUSERAAMATU PÄEVA, kuhu kutsume selle võistlussarja parimad. Olgu siinkohal öeldud, et samalaadseid üritusi oleme palunud läbi viia ka teistes maakonna raamatukogudes.

Tarkuseraamatu üritused puudutasid ka nooremaid õpilasi. I-III klassidele loeti samuti ette katkendeid eakohalistest tarkuseraamatutest. Laste ülesandeks jäi joonistada pilt sellest, mida uut sai ta teada, mis oli tema arvates antud katkendis kõige tähtsam või mis mõtted tal loetust tekkisid. Joonistustest sai kokku näitus pealkirja all "Minu esimene tarkuseraamat", mida võib vaatama tulla lasteraamatukogu lugemissaali 14.novembrini. Näituse avamisel loosisime osavõtjate vahel välja auhindu,  aga rääkisime ka raamatuillustratsioonidest üldse ning näitasime filmilõiku sellest kuidas valmib multifilm. Ürituse lõpul oli lastel võimalus vaadata Walt Disney täispikka multifilmi "Kaunitarja koletis".

Raamatukogupäevade raames alustasime uudiskirjanduse tutvustamist meie kõige vanemale lugejaskonnale, s.o. VII-IX klassi õpilastele. Praegu ilmuva raamatutulva seast on noorel lugejal väga raske leida enda jaoks just see sobiv raamat. Seepärast oleme planeerinud korraldada kirjanduse tutvustusi jõudumööda aastaringselt. Loodame, et ka õpetajatele on  need tunnid meeldivaks ja kasulikuks vahelduseks klassijuhatajatunni sisustamisel. Lisaks koostanud kirjanduse soovituslehti lugejate vanusest ja raamatute temaatikast lähtudes, mille koopia võib igaüks ka koju kaasa saada.

Lasteraamatukogu pere soovib kõigile lugejaile tegusat tarkuseraamatu aastat!