2. aprill- rahvusvaheline lasteraamatupäev

Rutt Rimmel  Vooremaa (1995) 1. aprill, lk. 2.

Igal aastal tähistatakse 2. aprilli kui rahvusvahelist lasteraamatu päeva. Et tänavu täitub 50 aastat Astrid Lindgreni «Pipi Pikk suka» ilmumisest, on raamatukogude lasteüritused pühendatud just selle sündmuse tähistamisele. On see ju küllaltki märkimisväärne maailma lastekirjanduses ning oluline teada meil kõigil, nii lastel kui kultuuriüldsusel.

Juba veebruaris-märtsis organiseerisid raamatukogud võistluse kõige spungilikuma spungi väljaselgitamiseks. Selleks pidid lapsed otsima-avastama-meisterdama midagi eriskummalist nii, et seda saaks nimetada spungiks. Mäletatavasti ei teadnud Pipi ise ka. missugune see spunk on. enne kui ta tema leidnud oli. Meie maakonna spungid võistlesid oma "leiukohtades" ning paremad neist sõitsid kokku Põltsamaale lasteraamatukokku. Et neid "leiukohti" oli vaid seitse (Adavere, Aidu, Kuremaa, Maarja, Mustvee, Põltsamaa, Torma), on kurb, sest tundub, et palju lapsi jäi sellest üritusest kõrvale. Siinkohal tahaksin avaldada tunnustust neile raamatukogutöötajaile, kes ei pidanud paljuks elustada veidi oma rutiinset argipäeva ning kaasata lapsi sellele üritusele. Spungilikumate spunkide eest saavad auhinnad Helena Kaasik (Mustvee), Aimar Saar, Kristi Ütt (Põltsamaa), Mari-Arm Raud (Torma) ja Katrin Kool (Maarja).Ligi 20 spunki sõitis Tallinna näitusele, mis avatakse täna Rahvusraamatukogus mängulisel Pipi konverentsil. Põltsamaa lasteraamatukogu tähistab Pipi suursündmust loteriiga. Iga pileti peal on küsimus A. Lindgreni mõne raamatu kohta, millele õigesti vastates saab auhinna. Vastuse leidmiseks võib ja vahel ka peabki kasutama vastavaid raamatuid. Niisuguse loterii eesmärk ei olegi niivõrd A. Lindgreni raamatute reklaamimine, kuivõrd laste tähelepanuvõime ja raamatuga töötamise oskuse arendamine. Lasteraamatukogu on ikka pidanud raamatute laenutamise kõrval oma ülesandeks loovuse arendamist. Seda eesmärki teenib samuti meie iga-aastane konkurss "Olen ise muinasjutuvestja», kus sel aastal pidid lapsed kirjutama ja joonistama mudilasele muinasjuturaamatu teemal "Minu mänguasi hakkas elama".

Lasteraamatu päeva tähistades ongi sobiv teatavaks teha selle vooru võitjad. Zürii, milles oli üheksa vanuses 9-14 aastat. hindas nii muinasjutu sisu kui ka raamatu üldist välimust. Nende pandud punktide summa järgi jaotusid kohad järgmiselt: I koht - Priit Reinpõld („Minu sõber Põmmi") Põltsamaalt, II koht - Elina Libe („Minu mänguasi hakkas elama") Põltsamaalt, III koht - Rena Aab („Kas sa hoolid minust") Puurmanist. Märkimist väärisid Kätlin Teppo (Maarja). Birgit Jõearu (Puurmani). Rimas Otsus ja Mari-Liis Aigro (Põltsamaa). Selle aasta võistlustööde sisuline tase oli ühtlasem ja kõrgem kui varasematel aastatel, ent kujunduslik külg jättis palju soovida. Ei nõua ju keegi igalt lapselt joonistusannet. Raamatu teeb kauniks eelkõige kord ja puhtus. Ja kui sellele lisada lapse fantaasias sündinud pildid, ongi tulemuseks kena raamat. Kui lapse tööd on aidanud kohendada. trükkida või ka illustreerida tema vanemad. on see igati teretulnud. Sel juhul on tegemist pereraamatuga ning siis peaksid tiitellehel kajastuma kõigi tegijate nimed. Hindamisel tuleb see vaid kasuks. sest ootame ju selle võistlusega uusi kauneid muinasjuturaamatuid mudilasele. Et väljavalitute hulgas on küllalt palju Põltsamaa laste töid, seletub sellega. et sealmail üritusest kõige agaramalt osa võeti. Sageli sõltub osavõtt just kirjandusõpetaja või  raamatukogutöötaja aktiivsusest.

Lõpetuseks soovib Põltsamaa lasteraamatukogu kõigile raamatukogutöötajaile head kordaminekut rahvusvahelise lasteraamatu päeva üritustel ning lastele mõnusaid tunde raamatukogus (uskuge, siin on palju muudki peale („Miki Hiire").