Vajame teavet Põltsamaa raamatukogu algusaastatest

Tiiu Pihlakas Vali Uudised(1999), 24. märts, nr. 22, lk. 5.

 

Sellel aastal tahame tähistada Põltsamaa raamatukogu 85. sünnipäeva mille algust loeme Põltsamaa lugemisringist. Kahjuks on meie linna arhiivid hävinenud ning üksikuid andmeid on saadud ainult ajakirjanduse vahendusel. Siit palve linnaiimestele - aidata taastada aastatetagust raamatukoguelu.

Meil on teada ainult niipalju, et Põltsamaa lugemisringi põhikiri kinnitati12. mail 1914. Ruumid olevat leitud Areni majas Jõgeva maanteel ning vastutajaks olnud M.Karu. Raamatukogu ei olekski nagu tekkinud kohe koos lugemisringiga, sest 1915. aastal "Sakalas" kirjutatakse, et kogus on 200 köidet ja kooliõpetaja A. Schulzenberg on andnud korralduse raamatukogul tööle hakata. Raamatukogu asunud mingi aja ka piimaühingu majas.

Mis seisus oli raamatukogu ajavahemikus 1915- I1920, ei ole teada. Alles 1921. aasta ajalehtedes on teateid lugemisringi raamatukogu ja lugemistoa tegevuse kohta, mis asunud sel ajal juba Põltsamaa Põllumeeste Seltsi ruumides. Selgub ka, et 1926. aastal otsustati lugemisringi nimi muuta Põltsamaa Haridusseltsiks. Vaatamata sellele kestab lugemisringi nimi edasi veel kuni 1928. aastani. Võib oletada, et lugemisringi raamatukogust sai 1926. aasta seaduse alusel avalik raamatukogu, kuid ainult osa sellest. Seda kinnitab 1938. aasta "päevaleht", kus nenditakse, et omaaegse haridusseltsi raamatukogust anti üks osa üle avalikule raamatukogule, teine osa jäi niisama seisma. See "leitud" raamatukogu tahetakse nüüd korda seada.

Sellega piirduvadki meie teadmised oma asutuse minevikust. Oleksime väga tänulikud igasuguste andmete kohta nii Põltsamaa lugemisringi, haridusseltsi kui avaliku raamatukogu kohta: loodame, et on veel inimesi, kes ise nende asutustega seotud olnud ja kes võiksid oma mälestusi meiega jagada. Kui ise kirja panna ei saa või ei taha, teeme seda teie eest, andke endast ainult raamatukogusse teada. Meid huvitavad ka fotod majadest, kus raamatukogud on asunud, teeksime neist koopiad. Asukohtadega seoses tahaksime kindlasti teada:

1. Milline oli ja kus asus Arenimaja?

2. Mis aastatel tegutses lugemisring piimaühingu ruumides, kus see oli?

3. Mis aastast asus ta Põltsamaa Põllumeeste Seltsi ruumides?

4. Kuhu kolis lugemisringi (haridusseltsi) raamatukogu peale 1928. aastat?

5. Kus asus Põltsamaa avalik raamatukogu esimese Eesti Vabariigi ajal?

6. Mida on teada selleaegsetest raamatukogutöötajatest? On teada ainult esimene vastutaja M.Karu, aga kes ta oli?

Oleme huvitatud andmetest ka teiste Põltsamaa raamatukogude kohta nagu K. F. Leihbergi, Th. Tiedti, J. Vasara, J. Tammani raamatukaupluste raamatukogude, Põltsamaa Naisseltsi ja Õpetajate Ühingu raamatukogude kohta. Mis sai Põltsamaa raamatukogudest sõja ajal jpm. Teavet sooviksime saada hiljemalt 30. aprilliks.