Hallo! Siin raamatukogu!

Vaike Oro Vali Uudised(1994), 21. oktoober, nr. 27, lk. 6.

 

Kuna raamatute ja ajakirjade hinnad on läinud pidevalt tõusuteed ning meie kõikide sissetulekud piiratud, siis on raamatukogu külastajate arv pidevalt tõusnud. Tee meie raamatukokku on leidnud paljud linnakodanikud, kes varem ostsid raamatud ja tellisid ajakirjanduse endale ise. Kuid hinnatõus on mõjutanud ka meie tegevust. Me ei saa enam osta kõike nii suures eksemplaarsuses kui varem, kuigi raha eelarvesse raamatute ostmiseks on antud kenasti. Kuna lugejaid on palju, siis tähendab see seda, et raamatud, mida laenutatakse, tuleb õigel ajal tagasi tuua, et ka teised neid lugeda saaksid. Ei maksa pahandada teenindajatega. Esiteks sellepärast, et nad ei anna teile üle 1-2 raamatu uudiskirjandusest, sest muidu seisavad nad teil liiga kaua kodus. Ja teiseks sellepärast, et teil tuleb maksta viivist iga raamatu eest 10 senti ööpäevas, mis raamat on kauem kaardil näidatud tähtpäevast teie käes olnud.

Viivise maksmine on ette nähtud raamatukoguseaduses ning ka meie raamatukogu kasutamise eeskirjades. Viivisest saadud rana eest saame osta uusi raamatuid.

On raske teenindada lugejaid, kui pead neile pidevalt meelde tuletama nende võlgnevust. Meil on enamus need lugejad, kes tulevad raamatukogusse ning tasuvad oma viivise küsimata. Kuid on veel küllalt neid, kes seda sugugi maksta ei taha. Loomulikult saan ma aru, et paljudel ei jätku selleks raha, kuid siis tuleks raamatud õigeks ajaks ära tuua, et vältida lisa väljaminekuid.

Ka praegu on päris palju meie lugejaid, kellel raamatud pikemat aega käes. On's siis palju lihtsam kui hakkame neid tagasi nõudma kohtu teel? Peale selle maksab pidev teadete saatmine meile päris palju raha. Samuti tuletan meelde lastevanematele, et paljudel teie lastel on raamatud käes üle antud tähtaja. See on ikkagi vanema kohus kontrollida oma lapse tegemisi ja tegematajätmisi.

Meie järgmine samm on avaldada raamatuvõlglaste nimed ajalehes, et teised samuti saaksid teada, kelle käes on raamatud, mida nad lugeda tahaksid. Ja tulevikus me võlglastele lihtsalt enam raamatuid ei laenuta.

See oli raamatukogujutt pahupoolelt. Meie töös on ka väga palju meeldivat. Eelkõige see, et raamatukogu on saanud vajalikuks suuremale osale põltsamaalastele. On meeldiv, et meie lugemissaal on täis kogu päeva. Meie töötajad teevad kõik, et teie kõikide soove rahuldada. Seetõttu on raamatukogu avatud õhtul kella kaheksani ja pühapäeviti samuti (lasteosakond laupäeviti). See võimaldab raamatukogu külastada ka peale tööd. Vanematel inimestel, kes ei käi tööl, soovitan tulla varasemal kellaajal, sest siis on ka lugemissaalis rohkem ruumi.

Käesoleval aastal möödub 80 aastat sellest, mil kinnitati meie raamatukogu eelkäija "põhjuskiri". On põhjust seda veidi tähistada. Teeme seda 27-nda oktoobri õhtul. Tuletame meelde raamatukogu ajalugu ning külla on lubanud tulla näitleja Ivi Lepik, kes esitab oma Anna Haava kava. Poetessil oli 15. oktoobril 130. sünniaastapäev ning ta on seotud ka Põltsamaaga.

Kuna raamatukogu lugemissaalis on kohtade arv piiratud, siis ootame selleks õhtuks eelregistreerimst mida saab teha telefonil 51-466. Ja kui õhtu peaks meeldima, siis ehk pakume ka tulevikus veel midagi sellesarnast.

Kohtumiseni ja ilusaid lugemiselamusi!