"...meie peres on alati raamatuid ostetud"

Vali Uudised(1998), 23. oktoober, kultuurilisa, nr. 82.

 

Ehkki meie "pesamuna", töötab MARIS ORO keskraamatukogu komplekteerimisosakonna juhatajana juba neljandat aastat. Marise tööülesandeks on seista hea selle eest, et maakonna raamatukogud saaksid pidevat lisa ilmuva uudiskirjanduse näol.

Raamatuid ilmub väga palju, kõike paraku raamatukogudele osta ei saa. Millest lähtud valiku tegemisel?

Oma töös pean arvestama mitmeid tegureid: raha, lugejaskonda, vajadust ühe või teise raamatu järele jne. Kuid viimasel ajal on asi taandunud paraku selleni, et kõik paneb paika raha. Samas jääb vastutus kogu maakonna lugejate ees, et nendeni jõuaksid siiski raamatud, mida nad vajavad ja mis neid huvitavad.

Teatud eelistused on siiski ka olemas ning üheks eelisgrupiks on lapsed. Oleme püüdnud raamatukogusid varustada maksimaalselt kogu ilmuva lastekirjandusega. Viimasel ajal on näiteks ainuüksi lastele mõeldud teatmeteosid ilmunud hulgaliselt. Loomulikult ei tohi ühestki raamatukogust puududa eesti kirjandus ning maailma väärtkirjandus. Viimasel ajaloleme vähendanud kriminaalkirjanduse ja armastusromaanide ostu, kuigi nõudlus nenede järele on endiselt suur.

Tean, et iga kord, kui käid Tallinnast raamatukogudele raamatuid ostmas, ei saa Sa kiusatusest üle ega ümber ning üpris kopsakas summa kulub Sul ka oma raamatukogu täiendamisele ...

Mis puutub isiklikku raamatukogusse, siis meie peres on alati raamatuid ostetud, kuigi viimastel aastatel on see minu hobiks kujunenud. Kuna raamatud on väga kallid, siis kõike, mida sooviks, ei jõua osta. Seepärast olen pidanud tegema valiku. On kaks sarja, mis mind kõige e nam huvitavad kirjastuselt "Varrak" sari

'''Ajaviiteromaan'', mille mõnestki raamatust olen viimaste aegade suurima lugemiselamuse saanud ning kirjastuse "Kunst" kuningakodade ajalugu kajastavad ajaloolised romaanid. Kunagi ei jäta ma ostmata eesti teatrit puudutavaid raamatuid, kuigi viimasel ajal on selliseid teoseid ilmunud kahjuks väga vähe.

Juba saigi vihjatud Sinu teisele kirele - teatrile. Püüad ära vaadata nii palju lavastusi kui võimalik ning ei pea paljuks selleks ette võtta sõite Tallinnasse, Tartusse, Viljandisse. Lisaks sellele kogud materjale lavastuste, näitlejate jms. kohta.

Teater on tõepoolest mu sügav kirg, mille rahuldamiseks ei ole mul kunagi rahast kahju olnud. Lihtsam oli Peda ajal, kui teater oli käe-jala juures ning kõik mind huvitavad etendused said vaadatud.

Erilist huvi tunnen ma ooperi vastu. Nii olidki "Estonia" teatri kohta ilmuvad artiklid esimesed, mida ma koguma hakkasin ning sellest on juba umbes 15 aastat. Hiljem lisasin oma kogule ka teistest eesti kutselistest teatritest ilmuvad materjalid. Loomulikult ei ole minu kogu täielik, kuid hangin neid oma võimaluste piires pidevalt juurde. Tegelikult on materjale kogunenud juba päris suur hulk, näiteks ainuüksi teater "Estonia" kohta on üle 800 artikli. Kogust aitab ülevaadet saada sinna juurde

kuuluv kartoteek.

Naasid hiljuti Frankfurdist, mis viis Sind sinna?

7.- 12. oktoobrini toimus Frankfurdi raamatumess, mis on omataoliste hulgas suurim, tähtsaim ja vanim mess. Raamatumessil kohtuvad raamatukaubastajad, kirjastuste esindajad, trükkalid jne. üle kogu maailma. Eestist külastas Frankfurdi raamatumessi ca40 raamatutöötajat, eesmärgiga tutvuda maailmas väljaantava kirjandusega ning võimalustega raamatute hankimiseks Eestisse. Ühisstendiga oli messil esindatud ka eesti juhtivad kirjastused.

Frankfurdis viibisime kohapeal kolm päeva ning meil oli võimalus tutvuda ka raamatukogudega.