« Tagasi

Soodne võimalus täiendada koduraamatukogu

Siiri Õunap  Vali Uudised (1997), 24. jaanuar, nr. 6, lk. 7.

Rahvaraamatukogud on astumas pikka sammu või õigem oleks öelda, on samuti sooritamas "tiigrihüpet" infoühiskonda, muutumaks kaasaegseteks infovahendajateks. Paralleelselt raamatukogude arvutiseerimisega toimub fondide ümberliigitamine. Seni Eestis rahvaraamatukogudes kasutusel olnud kümnendliigitust on välja vahetamas mujal Euroopas kasutatav UDK-liigitussüsteem.

Seoses eelpoolnimetatud ümberkorraldustega on oma fondi põhjalikult üle vaatamas ka Põltsamaa raamatukogu. Raamatukogule mittevajalikud raamatud (liialt suur eksemplarsus. aegumine) eemaldatakse fondist ja kantakse maha. Mahakantud kirjandust on raamatuhuvilistel võimalik sümboolse hinna -50 sendi, 1-2 krooni eest - osta teenindus osakonnast.

On ka raamatuid, mille eest raha ei küsitagi - raamatud, mida soovijad saavad endale tasuta, on välja pandud raamatukogu fuajeesse.

Odavate ning tasuta raamatute pakkumine Põltsamaa raamatukogu teenindus osakonnas ei ole ühekordne, vaid kestab, kuni fondi ümberliigitamise ja korrastamisega lõpule jõutakse

Kasutage soodsat võimalust oma koduse raamatukogu täiendamiseks!