Näitus Põltsamaa trükiseid aastatest 1766-1940

Vali Uudised(1999), oktoober.

 

20. - 30. oktoobrini toimuvate ülevabariigiliste raamatukogupäevade ning samal ajal tähistava Põltsamaa raamatukogu 85. aastapäevaürituste puhul on raamatukogus näitus Tartu Ülikooli raamatukogu kogudest "8"Põltsamaa trükiseid aastatest 1766- 1940".

Nimetatud näitus on viimane raamatunäituste tsüklist, millega raamatukogu tutvustas Põltsamaaga seotud kirjamehi (-naisi), kogus leiduvaid autograafe ning sajandi alguse kirjavara. Kuna Põltsamaa raamatukogu hävis sõjatules, puudub meie kogudes peaaegu üldse vanem trükis. Näitus "Põltsamaa trükiseid aastatest 1766-1940" sai teoks tänu Tartu Ülikooli raamatukogu bibliograafile Lea Teedemaale, kes oma põhitöö kõrvalt näituse Põltsamaa trükistest kokku pani.

TRÜKITEGEVUSEST PÕLTSAMAAL

1766. a. trükiti Põltsamaal esimene eestikeelne ajaleht "Lühike õpetus", siit ka Põltsamaale antud austav nimetus - eesti ajakirjanduse häll. Aastatel 1766-1786 ilmus Põltsamaal ühtekokku 33 trükist.

Trükitegevus Põltsamaa jätkus aastatel 1786-1789, mil siin trükiti 12 tööd. Eesti raamatuajaloolase Fr. Puksoo andmeil trükiti VIII sajandil ca 155 eestikeelset raamatut, neist Põltsamaa 33 .

Aastatel 1900-1903 trükiti Põltsamaal 10 tööd aga ka K. A. Hermani ajakirja "Rahva-Lõbu leht". Oluliseks etapiks Põltsamaa trükitegevuse ajaloos on aastad 1928-1944, mil siin tegutsesid järgimööda trükikoda "Paala",  Ester Michelsoni trükikoda, mis erinevatel aegadel nimetas end ka Sakalamaa ning Põltsamaa trükikojaks ning ]oh. Heidmetsa trükikoda. Neil aastatel nägid siin trükivalgust Karl Vervoldti raamatud "Põltsamaa miniatuure", "Põltsamaa enne ja nüüd" ning "Lühike Põltsamaa ajalugu". Siin trükiti ajalehte "Põltsamaa Teataja" ja "Põltsamaa Uudised". Põhitoodanguks olid aga pisitrükised: laualehed, kutsed, kuulutused, piletid, põhikirjad, kodukorrad, liikmeraamatud, postkaardid, nimekaardid, kihlakaardid, koolitunnistused, kontoriraamatud, blanketidjms.

Lisaks tehti köitetöid, parandati raamatuid.

NÄITUSELE ON VÄLJA PANDUD

Eksponeeritud on nii Põltsamaal trükitud, kui ka siin kirjastatud ning Tartus ja Viljandis trükitud Põltsamaad puudutavaid trükiseid.

Tutvuda saab Põltsamaal välja antud ajalehtedega "Põltsamaa majaomanik", "Põltsamaa Teataja", "Oma Sõna", "Põltsamaa Uudised" ning ajakirjadega "Tõusev Koit" (Põltsamaa Tööstuskooli õpilaskonna väljaanne) ning "Apollon" (Ürgusu ja okultismi ajakiri).

Väga vanadest ning haruldastest trükistest on näitusel laserkoopiad nende kaantest.

Ajaloo-, koduloo- ning kultuurihuvilistele põltsamaalasetele pakume võimalust tutvuda näitusega 21. oktoobril, PÜG-i õpilastele 20. oktoobril, raamatukogupäevade avaüritusustest osavõtjatele 21. oktoobril ning Põltsamaa raamatukogu 85. juubeliüritustest osavõtjatele 29. oktoobril.