« Tagasi

Teile vastab Vaike Oro

Tooma Reinpõld Vali Uudised(1995), 8. veebruar, nr. 45, lk. 2.

 

"1. Kus ja millalolete sündinud? Sündinud olen Jõgeval, lõpetanud Jõgeva Keskkooli, lapsepõlves elasin Aidus, 1957.a. asusin elama Põltsamaale.

2. Kus olete veel töötanud? 13 aastat töötasin lasteraamatukogus. Olen andnud asendusõpetajana tunde Põltsamaa Keskkoolis. Kuid kusagil mujal pole ma töötanud.

3. Kus olete õppinud? Nagu juba mainisin, lõpetasin ma Jõgeva Keskkooli. Peale keskkooli lõpetamist läksin tööle, samal ajal asusin kaugõppeosakonnas õppima eesti filoloogiat TRÜ - s, kust läksin hiljem üle Tallinna Pedagoogilisse Instituuti, mille ka lõpetasin. Tahaksin siinkohas ütelda, et minnes üle TPedi - i, tunnetasin ma selgesti, kui suur vahe on tegelikult kahel koolil. Sellepärast olengi ma selle poolt, et Eestisse jääks ainult üks ülikool - TRÜ, vastasel juhul kannataks nii Tartu kui kogu Eesti hariduse maine. Tartu Ülikooli päevilt meenutan tänutundega ja aukartusega selliseid õppejõude - korüfeesid nagu Paul Ariste ja Valmar Adams.

4. Kui suur on Teie perekond? Olen abielus, mul on poeg ja tütar. Abikaasa töötab firmas "Felix". Poeg Margus on Jõgeva Maavalitsuses haridusosakonna juhataja ja tütar töötab meie raamatukogus komplekteerimisosakonnas.

5. Kellena tahtsite lapsena saada? Nii kaua, kui ma ennast mäletan, on mulle ikka meeldinud kirjandus ja kaunid kunstid. Eks siit kasvanudki välja soov omandatud eriala õppida, millele olen tänaseni truuks jäänud. Kuid kunagi väikese tüdrukuna tahtsin ma saada halastajaõeks, sest muloli kusagilt meelde jäänud, et need naised kandsid ilusaid valgeid tanusarnaseid peakatteid.

6. Usute Te Jumalat? Nii, nagu üldiselt Jumalast räägitakse, küll mitte. Kuid ma usun, et kindlasti on olemas mingi kõrgem jõud, mis meid inimesi, võib - olla ka meie saatust, juhib ja määrab.

7. On Teil elus eeskujusid? Huumoriga võiks öelda, et suureks eeskujuks on mulle Katarlina II. Tõsisemalt võttes mulotseseid eeskujusid ei ole.

8. Meeldib Teile reisida ja on Teil elus selleks võimalusi olnud? Mulle meeldib väga reisida ja mul on elus selleks ka suurepäraseid võimalusi olnud. Olen elus nii mitmetestki asjadest loobunud ja säästnud raha igal võimalikul juhul reisimiseks. Euroopa riikidest tahaksin nimetada selliseid maid nagu Poola, Tsehhi, Austria, Jugoslaavia. Viimane nimetatuist oli väga ilus maa ja mul on äärmiselt kahju, et see endine imekena riik nüüd sõjamöllus varemeiks on muudetud ja selle rahvas tänapäeva Euroopas selliste kannatuste osaliseks on langenud. Kaugematest reisipaikadest olen külastanud Jaapanit ja Ameerika Ühendriike. Samuti on mu! olnud õnne rännata ka endisel suurel kodumaal. Siit meenuvad Usbekimaalt iidsed linnad Samarkand ja Hiiva. Toredad olid ka rännakud Suhhumi sõjateedel Gruusias. Kõige kurvem ja valusam mälestus on aga nõukogude Karjalast.

9. Milliseid keeli valdate ? Ma ei saa öelda, et oleksin kes teab mis keelte valdaja, kuid täisti rahuldavalt saan hakkama soome-, vene- ja inglise keelega.

10. Kas Tele meeldib Teie töö? Kui Teil oleks võimalus uuesti alustada, kas valiksite sama eriala ? Mulle meeldib minu töö väga ja päris kindlasti jääks ma õpitud erialale truuks ka teist korda. Kunagi olid meil tööl noored praktikandid, kes imestasid selle üle, et ma tegin nii direktori kui ka transporditöölise tööd. Aga ma tahan, et kõik meie majas hästi läheks ja nii tuleb tegelda väga paljude asjadega,

11. Milline olete oma töökaaslaste arvates? Sellele küsimusele peaksid mu töökaaslased ise vastama. Aga ma arvan, et nad on minuga rahul, sest ma ei ole püüdnud karmikäeliselt juhtida, vaid me oleme kõik probleemid omavahel suutnud selgeks rääkida.

12. Kui suured peaksid olema Teie arvates palk ja pension, et praegustes tingimustes normaalselt toime tulla? Minule isiklikult piisaks kolmest tuhandest. Noored peaksid saama vähemalt viis tuhat krooni kuus.

13. Millist muusikat armastate ja millised on Teie lemmikraamatud? Üle kõige armastan ooperit. Heliloojatest meeldivad eriti Verdi ja Ravel. Kergemast muusikast pean lugu kantrist, samuti meeldib blues. Raamatutest loen meelsasti ajaloolisi romaane, eriti selliseid kus kirjeldatatavaid sündmusi on võimalikult tõepäraselt kajastatud. Kirjanikest üheks lemmikuks eelpool nimetatud põhjustel Jaan Kross. Meeldivad ka Undseti ja Seton'i teosed.

14. Milline on olnud kõige naljakam sündmus või juhtum Teie elus? Mulle ei meenu ühtegi nii lõbusat episoodi oma elust, mis ka lugejale naljakas võiks tunduda.

15. Milline on olnud kõige ohtlikum situatsioon Teie elus? Sellist olukorda vist pole olnudki, kui aga pidada ohtlikuks minu möödunud aastast haigust - pleuriiti, mille tagajärjel sattusin Tartu reanimatsiooniosakonda, siis oli see kindlasti kõige ohtliku situatsioon minu elus.

16. Mis võiks olla teisiti elus? On muidugi arusaadav, et osa raha peab minema riigikassasse, kuid kas ei peaks rohkem raha jääma ka kohalikele omavalitsustele. Juhid peavad aru saama, et kõiki valdkondi on vaja toetada.

17.Kuutute Te kuhugi erakonda? Jah, ma olen reformierakonna liige. Mulle sümpatiseerib juba selle erakonna moto: "Arukus jõusse, jõukus majja!" Usun, et Reformierakond on tõesti arukate inimeste ühendus, kus vaadata ka kaugemasse tulevikku.

18. Mida sooviksite öelda lehelugejatete? Ma tahan öelda, et Põltsamaa on väga kena linn ja et me kõik hoiaksime oma kodupaika. Soovin ka seda, et inimesed oleksid üksteise vastu sõbralikumad ja meie noored peale õpinguid siia tagasi tuleksid. Ja veel tahaksin väga et inimestes oleks rohkem optimismi ja riskijulgust selleks, et ise midagi elus ärateha aga mitte ei loodaks kellelegi teisele.Soovin selleks kõigile head peale hakkamist.